Täiskasvanud õppija nädal 2020

7.–16. oktoobrini toimus traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineeris ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ja õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisega seotud saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

7. oktoobril toimus  üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund 2020”Teist korda toimus sel aastal üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”, millest olid oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes soovisid midagi uut õppida. Kutsuti üles omandama uusi oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võis üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Õpitunnis osales 144 tublit õpimeeskonda, kelle vahel loositi välja ka toredaid meenekomplekte.

9.oktoobril toimus täiskasvanuhariduse tänusündmusel kuulutati välja täiskasvanud aasta õppija 2020 ja õpitegu 2020.
Tunnustused andsid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras juhatuse esimees Ene Käpp.
2020. aastal esitati üle Eesti tunnustamiseks 153 kandidaati aasta õppija tiitlile ja 49 õpitegu. 
Täiskasvanuhariduse tänusündmus on osa täiskasvanud õppija nädala (TÕN) üritustest. 
LAUREAADID 2020
Aasta õppija 2020, Margit Soone, Hiiumaa 
Aasta õppija 2020, eripreemia, Katre Mölder, Jõgevamaa
Aasta õppija 2020 rahva lemmik, Kerli Kõiv, Võrumaa  
Aasta õpitegu 2020, Kuressaare haigla loengusari „Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga”, Kuressaare Haigla SA 
Aasta õpitegu 2020, eripreemia, Pärnumaa külade siseturvalisuse mäng, Pärnumaa Kodukant MTÜ

15. oktoobril toimus  aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine.2020. aastal esitati üle Eesti tunnustamiseks 39 kandidaati aasta õppijasõbraliku tööandja tiitlile.
Aasta õppijasõbralik tööandja 2020 − Puidukoda OÜ, Viljandimaa
Aasta õppijasõbralik tööandja 2020, eripreemia − Baltic Workboats AS, Saaremaa
Aasta õppijasõbralik tööandja 2020, eripreemia − Päts OÜ, Lääne-Virumaa

29. oktoobril toimus koolitajate kuues mittekonverents, mis oli sel aastal veebipõhine. Mittekonverentsil tunnustati aasta koolitajat 2020 ja traditsiooniliselt oli võimalus kõigil osaleda aruteludes, mis seekord oli fookustatud küsimusele “Millised on koolitajale vajalikud oskused ja tööriistad, et olla konkurentsivõimeline ja toetada õppijat muutunud koolitusvaldkonnas?”.
Tänavu esitati aasta koolitaja tunnustamiskonkursile 50 kandidaati.
Aasta koolitaja 2020 laureaadid
Aasta koolitaja 2020 − Terje Paes
Aasta koolitaja 2020, eripreemia − Amino Põldaru

Maakondade laureaatide lood SIIN

Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras Euroopa Sotsiaalfondi toel. Rohkem infot aasta õppijate ja õpitegude kohta leiad ETKA Andrase kodulehelt www.andras.ee.