The Bigger Picture

Kaasaja maailm seisab silmitsi mitmete väljakutsete ja võimalustega, nagu kasvav globaliseerumine, digitaalselt ühendatud ja teineteisest sõltuv maailm, rahvusvahelised ja usulised konfliktid, inimeste massiline liikumine konfliktitsoonidest ja vaestest riikidest Euroopasse, pagulaskriis, kliima muutused ja keskkonna halvenemine, säästva arengu eesmärgid, BREXIT, populismi ja parempoolsete tõus ning hiljuti avaldatud OECD „globaalne pädevus kaasava maailma jaoks”.Nende probleemide edukaks lahendamiseks vajavad kodanikud uut suutlikkust ja seetõttu on oluline, et nad mõistaksid neid väljakutseid suunavaid jõude, nende poolt tekitatavaid ohte, võimalusi ja seda, kuidas kodanikud ja otsustajad saavad panustada jätkusuutlikumasse panustada maailm.Üha enam globaliseeruvas maailmas puutub enamik inimesi sageli kokku teiste kultuuride ja mujalt pärit inimestega, neid mõjutavad sündmused teistes riikides, neil on mitu globaalset suhet (tööl, ettevõtluses, sotsiaalselt, peresidemete kaudu , reisimine jne).Seetõttu on vajalikud läbirääkimiste ja koostööoskused, teadmises  sotsiaalsetest, kultuurilistest, etnilistest, rassilistest, poliitilistest ja geograafilistest erinevustest.Haridusel on oluline roll tagada, et kodanikud arendaksid uusi oskusi/võimeid ja tegeleksid uute väljakutsete ning võimalustega. Kui aga koolitajad soovivad täiskasvanute globaalsete pädevuste arendamist hõlbustada, on oluline, et neil oleks olemas kompetentsid, mis võimaldavad toetada täiskasvanutel saavutada globaalses maailmas vajaminevaid oskusi.

Projekt Bigger Pcture on ellu kutsud selleks, et toetada  täiskasvanute koolitajate kompetentse globaalse hariduse valdkonnas läbi erinevate tegevuste.
Andras osaleb projekti partnerina.

Projekti tulemusena valmivad intellektuaalsed õpiväljundid- võrdlev ülevaade partnerriikide globaalharidusest, täiskasvanute koolitaja ka täiskasvanutele mõeldud raamõppekava, e-kursus, koolitajate ja täiskasvanute pilootkoolitus, juhend koolitajatele globaalhariduse käsitlemiseks.

Projekti koordinaator
Inglismaa – Global Learning & Skills Partnership

Partnerid
Eesti– ETKA Andras
Prantsusmaa – Institut de Formation et d´Appui aux Initiatives de Development
Portugal – AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda.
Inglismaa – Morley College Limited
Hispaania – Universidad de Sevilla
Itaalia– Prometeo

Andras on kaasanud projekti väljundite saavutamiseks erinevaid osapooli: MTÜ Mondo, Vabaühenduste Liit, Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

Projekti koduleht SIIN

Projekti tulemused SIIN