Täiskasvanuhariduse maakondlike koostööseminaride kokkuvõtted 2019