Infoseminarid lasteaedades

 

Infoseminarid lasteaedades

Seminarid lasteaedade juhtkondadele
2018. aastal toimusid infoseminarid lasteaedade juhtkondadele kümnes maakonnas (Harju, Lääne, Lääne-Virumaa, Viljandi, Rapla, Pärnu, Valga, Jõgeva , Järva, Valga). Osalejaid kokku 245. Seminaridel anti ülevaade väikelaste vanemate hariduslikust olukorrast ning arutleti piirkonna ja kogukonna võimalusi, mis saaksid toetada inimeste õppesse tagasipöördumist.

Seminarid lasteaedade personalile ja lapsevanematele
Toimunud on 13 infoseminari (osalejaid kokku 339). Lapsevanemad, hoolekogu liikmed ja lasteaia personal peavad teavitustegevusi väga oluliseks. Kui on olemas ülevaade olukorrast ja teave täiskasvanute paindlikest õppimisvõimalustest, siis on rohkem võimalusi märgata ning toetada inimeste õppesse tagasipöördumist.

Tegevuste eesmärk on toetada ja julgustada väikelaste vanemaid õpinguid jätkama.