XXI täiskasvanud õppija nädal toimub 19.-26.oktoobril

19. – 26. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕNi tegevustest või soovid lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust maakonna koordinaatoriga.

Maakondade sündmused  kättesaadavad TÕN 2018 kalendris.

TÕN 2018 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. 

Vabariiklikud üritused:
19. oktoobril TÕNi avaüritus Tallinnas on järeldvaadatav SIIN
26. oktoobril XXII täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas