Aasta õppijasõbralik tööandja 2018 - ARBOREST OÜ

ArborEst OÜ Saaremaalt on Eestis teada-tuntud puuhooldusteenuseid pakkuv ettevõte, milles oma inimesi väärtustada osatakse. Töötajate pädevuse huvides on ArborEst kõikvõimalike erialaliitude, nii kodu- kui välismaiste, liige, andes inimestele sel moel võimaluse erialaseks enesetäiendamiseks nii kohalikus kui lausa globaalses mastaabis. Traditsiooniks on saanud osalemine kutsemeisterlikkuse võistlustel, mis töötajatele ühtlasi nii meeldiv kui kasulik – saab töörutiinist välja ning ka väärtuslikke kogemusi omandada. Ettevõte on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja Luua Metsanduskooli ametlik praktikapartner ning praktikale tulnutest on nii mõnigi paigale jäänud. Töötajate eneseteostust soositakse igati – õppeperioodil säilib täistöötasu, töökeskkond on sõbralik ja toetav, tegutsetakse ühiselt, ühiste eesmärkide nimel. Koostööpartnerite võrgustik võimaldab organisatsioonil areneda ning omakorda võimalusi luua, et sel moel juba ise piirkonna elu rikastada.

Miks õppijasõbralikkus teie organisatsioonile oluline on?

ArborEst OÜ juhataja, Heiki Hanso:Häid arboriste, kes tunneksid töömeetodeid ning samas ka looduse mitmekülgsust ja uusi arboristikatrende, on vähe. Igast koolipingist tulnud arboristist ei saa veel spetsialisti. Seega on meile väga oluline luua firmas keskkond, kus kogemusi kõigile jagatakse; samas annab iga uus inimene ettevõttele tükikese enda teadmistest. Nii saab firma värskendust ja uue ilme ning meie juurest oma radadele läinud õppurid kaasa mitmekülgse teadmistepagasi ja laiema silmaringi.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob? 

Heiki Hanso: Kõik uued teadmised, oskused ja trendid on olulised ja kasulikud nii firma igapäevatöös kui ka selle üldise maine kujundamisel. Uus teave on kasulik ja oluline ka piirkonnale üldiselt, sest igas valdkonnas muutuvad trendid ja töövõtted – oleks rumal jätta kasutamata tänapäevaseid lähenemisi. Teadmisi omades saab ametkondi ja otsustajaid suunata nägema uusi võimalusi meid ümbritseva keskkonna kujundamises.  

Aasta õppijasõbralik tööandja 2018, eripreemia - PÄRNU MAKSIMARKET

Pärnu Maksimarket on koht kuhu tahetakse tulla nii praktikale kui tööle, sest tegu on töökeskkonnaga, milles töötaja ja tema teadmised-oskused on väärtustatud ja hoitud. Kaupluse juhatajat Elle Laanemets-Grüningit iseloomustatakse rõõmsa ja tööka inimesena, kes ei põlga vaeva kauplusesse lektoreid kutsuda, võtta vastu ekskursioone, toetada kutsevõistluste ja -eksamite korraldamist. Juhataja suhtumine töötajate enesetäiendamisse on igati soosiv ja positiivne. Tihedalt tehakse koostööd Pärnumaa Kutsehariduskeskusega, kust ettevõttesse tublisti töökätetäiendust on tulnud ning seesuguse partnerluse suhtes on rahulolu väljendanud mõlemad pooled. Pärnu Maksimarket teatakse olevat üks väheseid kaubandusettevõtteid, milles tõepoolest õppimist soositakse ja toetatakse. Graafikuid koostatakse nii, et inimestel võimalik tööd, kooli ja pereelu ühitada. Töö personaliga on olnud algusest saadik järjepidev ja kannab vilja. Osaletakse kaubandusalastel ümarlaudadel, vabariiklikel kutsevõistlustel ning räägitakse kaasa piirkonna arengus laiemalt – kõike seda klientide parema ja professionaalsema teenindamise huvides.

Miks õppijasõbralikkus teie organisatsioonile oluline on?

Pärnu Maksimarketi juhataja Elle Laanemets-Grüning:  On ülimalt oluline, et töötajad tunneksid ennast hästi, turvaliselt, motiveerituna. Nad saavad oma teadmisi täiendada ja silmaringi laiendada, selle läbi aga muutuvad organisatsioonile lojaalsemaks, sest eeldavad, et nende töösuhe ettevõttes on pikk ja stabiilne.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob?

Elle Laanemets-Grüning: Investeerime oma töötajatesse, sest töötajad on firma kalleim vara. Õppimine avab uusi väljavaateid ja soovime, et meie töötajad oleksid professionaalsed ja pädevad oma ala spetsialistid. Kasu ettevõttele seisneb eelkõige selles, et koolitatud ja ennast arendavad töötajad kujundavad ettevõtte maine ja tagavad klientide rahulolu. Õppinud töötajad on alati tööturul oodatud, neil on julgust edasi liikuda ning nende olemasolu innustab investoreid sellesse piirkonda uusi töökohti looma.