Ivo Leek

 


                                        

Lääne-Virumaa aasta õppija Ivo Leek (37) on mees nagu orkester ja seda täiesti liialdamata. Kuidas teisiti saaks nimetada inimest, kes tegev Rakvere kultuurielu igal rindel – on linna kultuurikomisjoni liige, noorte huvitegevuse eestvedaja ja samal ajal ka ettevõtja, kelle firma tegeleb hoopis küttekollete ja soojuspumpadega. Ivo süda kuulub aga teatrikunstile ning see oligi peamine põhjus, miks ta Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi tee jalge alla võttis. Ivo on Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatuses, teatritrupi ja noorte näiteringi juhendaja, kes valitud 2017. aastal Lääne-Virumaa harrastusteatrite parimaks meesnäitlejaks! Kõiki neid kursusi, mis Ivo näitekunsti ja noortetööga seoses on läbinud ei jõua üles lugema hakatagi. Kahe lapse isa jagab end pere, töö ja arvukate ühiskondlike ametite vahel väga edukalt, olles täiskasvanute gümnaasiumis üks klassi parimatest. Tema panusest kogukonna ellu annab tunnistust seegi, et 2016. aastal esitati ta Lääne-Viru sädeinimese kandidaadiks. Ivot lähemalt tundvad inimesed ütlevad, et tema õppimine on lisaks talle endale toonud muutusi ka paljude teiste eludesse.

Miks Te õpite?

Õpin, sest olen uudishimulik inimene! Mulle lihtsalt tundub loomulik ennast harida valdkondades, kus ma tegutsen. Mulle on oluline aru saada asjade sisulisest olemusest. Täiskasvanuna õppides on õpikvaliteet ikka hoopis teine. Olen enda jaoks avastanud kultuuri ja teatrivaldkonna, mis mind väga paelub. Kultuurivaldkonnas on mul plaanis ennast ka kõrgemalt harida, seega tuli eelmisel sajandil pooleli jäänud keskkool ära lõpetada.

Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?

Õppimine annab teadmisi ja teadmised annavad tarkust ning enesekindlust. Õppimine on aidanud mul edukamalt ennast teostada väga erinevates valdkondades ning julgemalt kaasa rääkida kohaliku elu edendamisel. Olen tutvunud paljude põnevate inimestega, kellel on sarnased huvid ja kellega olen juba koostööd teinud või tulevikus kindlasti teen. Teadmised kuluvad ära ka noortetöös. Usun, et teater arendab noortes julgust, pealehakkamist, meeskonnatöö oskusi ja algatusvõimet.