Õppijate saadikute seminar 15.05.2018

 

15. mail 2018 toimus Tallinnas seitsmes õppijate saadikute seminar, kus osalesid 34 õppijat ja tugispetsialisti täiskasvanute gümnaasiumidest.  

Seminari keskseks teemaks oli vaimne tervis. Positiivne vaimne tervis ja heaolu mõjutavad oluliselt igapäevaelu, toimetulekut stressi, õppimise ja ümbritsevate suhetega. Teadmisi vaimse tervise teemade kohta jagas täiskasvanud õppijatega Airi Mitendorf, Tallinna Ülikooli doktorant ja koolitaja.

Seminaril osalejad said hinnata enda vaimse heaolu taset ja võrrelda seda Eesti õpilaste skooriga. Lisaks  käsitleti riskikäitumise põhjuseid, olemust, tunnuseid ja tagajärgi. Selgitati, miks on vaja sellise käitumise puhul sekkuda ja kuidas seda on võimalik teha. Tutvuti ka interneti kasutamise riskidega.

Seminari praktilises osas õppisid saadikud üksteist tundma läbi aktiivsete tegevuste.  Lähemalt tehti tutvust kovisiooni kui probleemide lahendamise võttega. Ajurünnaku tulemusel kaardistati täiskasvanute õppes esinevad probleemid ning siis asuti gruppides kovisiooni reegleid kasutades juhtumeid arutama ja lahendusi välja pakkuma. Arutelud rühmades olid huvitavad ja emotsionaalsed.

Kovisioon kui meetod on kasulik seetõttu, et võimaldab jagada muresid ja probleeme, samuti kogemusi, saada kaasõppijatelt tagasisidet ning uusi mõtteid olukordade lahendamiseks tänu millele suureneb õppijate vaheline usaldus ja koostöö. Ühtlasi arenevad ka sotsiaalsed oskused ning tugiõpilaste teadmised ja oskused kaasõppijate toetamisel oma koolis.

Kovisiooni meetodit tutvustas ja rühmatöid juhendas Kadri Green Audentese E- gümnaasiumist. Kadri on õppenõustaja ja oma kooli õppijate saadikute tugiisik.