Õppijate saadikute seminar 15.02.2018

 

15. veebruaril osalesid 40 täiskasvanute gümnaasiumide esindajat õppijate saadikute seminaril, mille peateema oli ajaplaneerimine ja eesmärkide seadmine. 

Seminarile tuldi ettevalmistunult, kaasas märkmed oma ajakasutuse kohta, mida koolitaja Liina Kolgi juhendamisel analüüsiti.

Küsimusele, kuidas toetab eesmärkide seadmine ja ajaplaneerimise info kaasõppijaid õppetöös, vastati, et kooli- ja isikliku elu ühendamisel toovad edu teadlikud valikud ning prioriteetide seadmise oskus.

Seminaril tutvuti veel Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppijate saadikute ja kooli koostöömudeliga. Pärnu TGs tegutseb 20 tugiõpilast-klassivanemat, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemide korral. Head praktikat tutvustas lähemalt tugiõpilane Viivika Kadastik. Lisaks viidi seminaril end kurssi täiskasvanud õppija õiguslike võimalustega. Teemat käsitles Merle Haug Eesti Töötukassast.

Osalejad hindasid seminari vajalikuks ja praktiliseks. Saadud teadmised ja soovitused lubati kindlasti kasutusele võtta ning koolikaaslastele edasi anda.

Järgmine õppijate saadikute kohtumine toimub 15. mail Tallinnas, teemaks kaasõppijate märkamine ja toetamine.