Teavitus- ja motivatsioonipaketid väikelaste vanematele

 

 

 

 

Madala haridustaseme ja aegunud oskustega väikelaste vanematele suunatud teavitus- ja motivatsioonipakettide läbiviimine kümnes maakonnas  Teavitus- ja motivatsioonipaketid viidi läbi jaanuar – juuni 2018 soovitusliku programmi alusel kümnes maakonnas – Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru. Kokku osales 122 sihtgrupi liiget. Peale paketis osalemist monitooriti kõigi osalejate jätkutegevusi seoses õpingute jätkamise, enesetäiendamise ning töö- ja sotsiaalsfääri sisenemisega.122 osalenust asus juba 2018.aastal õpinguid jätkama: täiskasvanute gümnaasiumis 14, kutseõppeasutuses 8, kõrgkoolis 2 ja täienduskursustel 18. Lisaks õpingute jätkamisele on paketis osalenute elus toimunud märkimisväärsed muutused seoses igapäevaelu ja sotsiaalsfääriga: 2 võttis end arvele Töötukassas, 13 liitus ühiskondlike organisatsioonidega, 16 kohtus karjäärinõustajaga, 3 pöördus erinevate tugiteenuste saamiseks, 15 asus tööle.

Tegevuste eestvedajad maakondades:

Jõgevamaa – Kristi Moorits, Jõgeva Koolituskeskus (info@jogevakoolitus.eu, 53076002)

Järvamaa – Reima Nõmmik, Paide Avatud Noortekeskus (reima.nommik@gmail.com, 56891501)

Läänemaa – Katrin Nuuter, MTÜ On mahti (katrinnuuter@gmail.com, 55685698)

Lääne-Virumaa – Ada Väät, MTÜ Südameasi (ada.vaat@gmail.com, 5219084)

Pärnumaa – Malle Ellam, MTÜ Noore Vanema Perekeskus (malle.ellam@eesti.ee, 53466288)

Raplamaa – Ivi Sark, Raplamaa Käsitöö- ja Kunstiselts (ivi.sark@gmail.com, 5128931)

Tartumaa – Kaire Lindeberg, Leoski Tööõigusabi OÜ (kaire@leoskikoolitus.ee, 56111717)

Valgamaa – Anneli Uffert, MTÜ Puka Kogukond (anneli.uffert@gmail.com, 5135961)

Viljandimaa – Helena Külama, MTÜ Päikesekillu Perekeskus (helena.kylama@gmail.com, 5522574)

Võrumaa – Maivi Liiskmann, MTÜ Võru Noortekeskus (maivi@vorunoortekeskus.ee, 53544828)

Tegevused toimuvad projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames ning on osalejatele tasuta.