Motivatsioonikoolitused väikelaste vanematele

 

Motivatsioonikoolitused väikelaste vanematele

Ajavahemikul november 2016 kuni aprill 2017 toimusid üheksas maakonnas otsesele sihtrühmale motivatsioonikoolitused.

Koolitused viidi läbi 18 grupile, kokku osales 204 inimest.

Mida tehti:

  • külastatati täiskasvanute gümnaasiume, kutseõppeasutusi, Rajaleidja keskusi;
  • tutvustati õppimisvõimalusi;
  • kohtuti tööandjatega;
  • pakuti tuge isiklike võimete ja võimaluste kaardistamisel;

Tegevuste eesmärk oli toetada ja julgustada kuni  7-aastaste väikelaste vanemaid õpinguid jätkama.

Tegevuste eestvedajad maakondades:

gevamaa – MTÜ Jõgeva Koolituskeskus (Marika Prave, Marianne Kivimurd-Tarelkina)

Järvamaa – MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (Leeli Rooni)

Läänemaa – MTÜ On mahti (Katrin Nuuter, Maret Arike)

Lääne-Virumaa – MTÜ Südameasi (Ada Väät)

Põlvamaa – Tercare OÜ (Terje Paes)

Pärnumaa – MTÜ Noore Vanema Perekeskus (Malle Ellam, Kady Kalvet)

Valgamaa – MTÜ Pritusmehe Marid (Anne Perlov)

Viljandimaa – MTÜ Päikesekillu Perekeskus (Helena Külama)

Võrumaa – Reeder Koolitus (Ulvi Reeder)

 

Tegevused toimusid projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames ning olid osalejatele tasuta.