VIII andragoogika sümpoosion

 

26. oktoobril 2011 toimus Tartus hotellis Antonius täiskasvanuhariduse sümpoosion „Kust tulevad minu otsused?“

Teemaks oli sel korral tõenduspõhine otsuste vastuvõtmine ehk inglise keeles kasutatav evidence-based management. Iga päev teeme me mitmeid otsuseid, lähtudes seejuures väärtustest, teadmistest, kogemustest. Aga kuidas rakendada parimaid tõendeid otsuse tegemisel ja hindamisel, seda käsitleb seekordsel sümpoosionil Liina Randmann.Liina Randmann, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli lektor

Liina Randmann on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on koolitanud nii avaliku kui erasektori juhte ja töötajaid. Alates 2005. aastast on ta European Association of Work and Organizational Psychology liige ning talle on omistatud andragoogi IV taseme kutse.

Sümpoosion toimus Euroopa Sotsiaalfondi täiskasvanuhariduse populariseerimise programmi raames.