V andragoogika sümpoosion

 

27. mail 2010 toimus Haapsalus Eesti Raudteemuuseumis viies andragoogika sümpoosion teemal "21. sajandi muutused inimestes ja nende õpivõimes".
Sümpoosioni viis läbi Tallinna Tehnikaülikooli professor PhD Milvi Tepp.

Viimaste aastakümnete jooksul on inimkond teinud läbi mitmed suured muudatused. Infotehnoloogia areng on teinud võimalikuks uue ja innovaatilise informatsiooni tekke ning lihtsustanud juurdepääsu uutele teadmistele. Seeläbi on muutunud nii inimeste mõttelaad kui ka nende õppimisvõimalused, -harjumused ja -võimed. Seekordsel sümpoosionil arutati koos osalejatega, milline on 21. sajandi inimene ja milline on tema õpivõime.PhD Milvi Tepp on Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Personalijuht OÜ partner.

Milvi Tepp on lõpetanud Tartu Ülikooli psühho-loogiaosakonna, omandanud psühholoogiateadus- te kandidaadi kraadi Moskva Ülikoolist ning töötanud juhtimiskonsultandina Mainoris ja EKE Arikos. Alates 1994. aastast on Milvi Tepp tegev personalijuhina ning töötanud sel ametikohal hotellis Olümpia, Reval Hotel Group´is ja aktsiaseltsis EMT. Alates 2005. aasta  septembrist on ta Tallinna Tehnikaülikooli organisatsiooni ja juhtimise õppetooli professor.

Sümpoosion toimus ESFi programmi "Täiskasvanuhariduse populariseerimine" raames.