IV andragoogika sümpoosion

 

30.märtsil 2010 toimus Pärnus juba neljas andragoogika sümpoosion teemal "Täis- kasvanute koolitaja - kasvamine, arene- mine ja olemine". Sümpoosioni viis läbi TLÜ andragoogika osakonna juhataja PhD Larissa Jõgi ning sellest võttis osa 50 täiskasvanute koolitajat üle Eesti.

Pilte toimunud sümpoosionist saad vaadata SIIN

 

Sümpoosionil arutati küsimusi, mis on seotud täiskasvanute koolitaja/ andragoogi identiteedi kujunemisega. Üheskoos otsiti vastust küsimustele, kes me täiskasva- nute koolitajad oleme?

Täiskasavanute koolitajale on oluline:

 • Suutliklus märgata ennast
 • Suutlikkus  mõista oma õppimist, arengut, kasvamist, olemist
 • Suutlikkus märgata  õppijate  õppimist, arengut, kasvamist ja olemist

Identiteet, isesus
Identiteet on psühholoogiline, sotsiaalne, psühhosotsiaalne, intrapersonaalne ja interpersonaalne fenomen – väljendub enesemääratluses, enesetunnetamises, enesekujutluses - on kogemisega ja kogemusega seotud. 

Identiteet seostub enesemääratlemisega, eneseteooriaga, enesemõitsmisega, on omistatud  tähendus iseendale,  lugu endast, narratiiv endast isiksusena ning väljendub  erinevalt: 

kujundites, metafooporides, lugudes, piltides, visuaalsetes narratiivides, sümbolites, käsitustes, arusaamades, seisu-kohtades, teooriates.

Identiteet on jutskui seisundiline nähtus, samas on  identiteet pidevas protsessis, muutustes.

Personaalne Identiteet on seotud isesuse tunnetamisega, endast  arusaamisega. Personaalne identiteet  on  individuaalne, omaduselt võib olla hajus, rikkalik, keerukas, lihtne, tajutud, tõlgendatud, tajumata-tõlgendamata, märgatud-märkamata, jagatud-jagamata.

Sotsiaalse  kontekstiga seotud  ja suhete kaudu kujunenud  identiteet on olemuselt sotsiaalne,  kujuneb sotsiaalses praktikas, suhetes teiste inimestega;

Professionaalne identiteet on seotud professionaalse  kontekstiga.

Täiskasvanu koolitajaks olemine
Täiskasvanu õpetajast peab rääkima, sest õpetajad mõjutavad   ette- kujutusi sellest, mis on õppimine ja kuidas õpitakse.

Õpetaja vastutus ja mõju on ajatu, kõigi aegade olulisemaks  õppeai- neks  on vastutustunne, pühendumus, enesejuhtimine, autonoomsus, täiskasvanu inimeseks olemine (Kirsti Lonka)

Selleks:

 • Märka,keskendu, vali, tõlgenda,  uuri, imesta, otsi!
 • Mõtiskle, avasta, arene, arenda!
 • Ole kriitiline, kahtle, küsi!
 • Tunneta, mõjuta!
 • Rõõmusta, naera, nakata
 • Mängi, katseta, vaatle!
 • Austa, väärtusta!
 • Küsi, süvenda, ühenda, põhjenda!
 • Vaata, kuula, märka, tunnusta!
 • Vaimustu, eristu!
 • Saa targemaks!
 • ÕPI
 • Sära inimesena!

 

Sümpoosion toimus ESFi programmi "Täiskasvanuhariduse populariseerimine" raames.