Andragoogide meistriklass

 

Esimene kahepäevane andragoogide meistri- klass toimus oktoobri lõpupäevil ülikoolilinnas Tartus. Meistriklassi ideeks on omavahe- line kogemuste jagamine, analüüsimine ja nende õpetamine. Omalaaadsete seas oli koolitus esamakordne ning selles osalesid 15 andragoogi kutsega täiskasvanute koolitajat. Et andragoogi kutsetunnistuse saamine ei kuju- neks koolitaja õpiteekonna lõpppunktiks, vaid uue alguseks, vajavad andragoogid üksteisega kohtumisi, tuge ning arutelusid, milleks meistri- klass annab võimaluse.

Meitriklassi juhtis Jüri Ginter Tartu Ülikooli haridusosakonnast ning andragoogi V taseme omanik.

Esimese meistriklassi teemadeks olid:
- Andragoogi portfoolio
- Õppimise mõiste, Esa Saarineni ja Kristi Lonka raamatu „Muutumised“ järgi 
- Probleemilahendusmeetodid
- Koolituse hindamine ja tagasiside 

Vaata pilte meistriklassist SIIT