II andragoogide meitriklass

 

... teemal "Õpetaja ja tema rollid" toimus 17. - 18. november 2009 Pärnus, millest võttis osa 18 andragoogi ning mida viis läbi aasta koolitaja 2009 ning IV taseme andragoogi kutse omanik Ene Lukka-Jegikjan

Meitriklassi rühmatöödena tulid välja mitu koolitaja rolli:

1. Andragoog kui ühiskonnategelane
• Andragoog kui valgustaja – see on õpetaja kõige ürgsem roll. Seda jär- gib ühiskond ning selline on ühiskonna sotsiaalne tellimus.
• Andragoog on maasool, sest tema teeb kõik targemaks.
• Andragoog õpetab tegema valikuid.
• Andragoog ei saa jätta reageerimata sellele, mis toimub ümbruskonnas.  Kui inimene/koolitaja eksib, saab ta andeks paluda. Maailmas pole midagi ilusamat kui andeks palumine.
• Koolitaja on tingimusteta ühiskonna- tegelane!

• Juhised andragoogile kui ühiskonnategelasele:
                   Ära näi, vaid ole!
                   - Ole kuum või külm, aga mitte leige!
                   - Räägi kaasa ja ole kursis toimuvaga!
                   - Julge eksida, tunnistada oma vigu ja paluda andestust!

2. Andragoog kui kultuurikandja
• Andragoog on loominguline inimene! Andragoogi töö on loominguline töö.
Kahjuks on meie ühiskonnas väärtustel vähe tähtis koht. Esikohal on raha ja materiaalsed väärtused.
• Oma kultuur pakub tasakaalu, tröösti, lohutust, vaheldust. Kes oma kultuuriga pidevalt ei tegele, võib kaotada sideme sellega ning jääda juurtetuks.
• Andragoog on ka ise kultuuri looja.
• Juhised andragoogile kui kultuurikandjale:
                   - 
Kõige tähtsam on tunda (oma)kultuuri.
                   - Koolitaj
a peab ise olema (kultuuri)inimene.
                   - Kooli
tajal tuleb leida tasakaal kultuuri loomise ja tarbimise vahel.
                   - 
Tuleb tunda hariduskultuuri ja osata seda tutvustada. 


                                                        

3. Andragoog kui korraldaja
• Igal andragoogil on oma käekiri. Tihti on nii, et korralda roll on õpetaja töös suurem kui õpetaja töö ning see roll on liiga vähe senini väärtustatud. Ometi on see õpetaja töös väga oluline.
• Korraldustööd tuleb senisest enam väärtustada!
• Juhised andragoogile kui korraldajale:
  - Sea eesmärk
  - Kaasa meeskond
  - Kavanda
  - Kehtesta reeglid
  - Tee täpsed kokkulepped
  - Võta vastustus ise ja lase seda teha  
    ka meeskonnal
  - Ole paindlik

4. Andragoog kui nõustaja
• Nõustaja on kui juhataja, kes aitab leida õiget rada
• Nõustaja on eelkõige hea kuulaja
• Tihtipeale piisab vaid koolitaja. Nõustamises on oluline koolitaja ja õppija vaheline koostöö:
• Kui andragoog annab nn õige vastuse, siis ta võtab kogu vastutuse enda peale
• Andragoog peab julgema anda vastutuse õppijale.
• Nõustaja on pigem kuulaja, kui kõneleja.
• Juhised andragoogile kui nõustajale
                     - 
loob kontakti
                     - 
usub/usaldab
                     - 
aitab sõnastada eesmärki
                     - j
älgib arengut/kasvamist
                     - 
küsib küsimusi
                     - 
arendab kriitilist mõtlemist
                     - 
kujundab keskkonda
                     - 
on konfidentsiaalne
                     - 
on aktiivne kuulaja

5. Andragoog kui uurija
• Andragoog on otsija! Ta on uste avaja.
• Eelkõige tuleb andragoogil uurida iseennast. Seda tuleb teha ka siis, kui andragoog eksib või tunneb, et on jäänud kaotajaks. Just kaotusest õpitakse eriti palju. See on praktik-uurija tegevus. 
• Andragoog on pidev otsija, leiutaja ja leidja!

Põhilised mõtted meistriklassist: Põhimõtted ja väärtused tuleb kirja panna ja kõva häälega välja ütelda.

Kui räägid lood, ära hakka seda lahti seletama. Usalda kuulajaid - nad teevad seda ise suurepäraselt. 

Enesekorrastamine oma erinevates rollides on õpetajale oluline.