Meistriklass 2011

 

Andragoogide neljas meistriklass "Ega raamatus üksi tarkus ei ole... Meistrilt meistrile" toimus 10. - 11. novembril 2011 Tallinnas ning sellest võttis osa 33 täiskasvanute koolitajat. Meistriklassi modereeris Mati Ruul.

Meistriklassi ideeks on täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutset omavate täiskasvanute koolitajate omavaheline kogemuste jagamine, analüüsimine ja nendest õppimine. Et kutsetunnistuse saamine ei kujuneks koolitaja õpiteekonna lõpppunktiks, vaid uue alguseks, vajavad täiskasvanute koolitajad üksteisega kohtumisi, tuge ning arutelusid, milleks meistriklass annab kord aastas võimaluse.

Meistriklassi juhatas sisse ETKA Andras koolitusjuht Kerttu Taidre, kes püüdis osalejaid omavahel tuttavaks teha miimika ja kehakeele abil. Osalejad ei saanud terve tunni jooksul rääkida, mis oli paljudele väga raske ülesanne kuna oma igapäevatöös tuleb palju räägida. 

Kaido Irvali ja Janno Seedri esitlus Ettevaatust aegunud koolitaja oli väga mõtlemapanev. Ettekandele järgnes rühmatöö, kus arutati alljärgnevatel teemadel:

  • Up- to- date
  • Kuidas vältida Best Before
  • Välismaal praktiseerimine
  • Õppematerjalid- jagada neid või mitte

Tiina Leoski ja Tiina Musta teemaks oli meid ümbritsevad suhted, millised saavad suhted üldse olla? Tekkis terve pikk nimekiri erinevatest suhetest. Seejärel arutleti, mida toob endaga kaasa erinevate suhteliikide mõju partneritele, kolleegidele, klientidele.

Anu Harjo teemakäsitlus Terves koolitajas terve vaim pani tõsiselt mõtlema, millest sõltub andragoogi tervis. Koos arutleti erinevate tervise liikide üle, lisaks põhjused, mis mõjutavad meie tervist ning mida ma saan ise teha oma tervise heaks. Millest koosneb meie töövõime ja kuidas seda pikendada. Kokkuvõtteks tõdeti ”Kui mul ei ole tervist, ei maksa kõik muu mitte midagi".

Merle Vilson ja Ruth Türk arutlesid teemal Tagasiside edasisideks ning keskendusid siinjuuures järgmistele punktidele.

  • Mis seob Sulle sõnaga TAGASISIDE?
  • Milline tagasiside on vajalik, oluline?
  • Kas tagasiside peaks olema hindeline- eristav/ mitteeristav- hinnanguline
     

Meistriklassile pani punkti Anne Neroda, kes viis läbi kokkuvõtte toimunud meistriklassist.

Meistriklass toimus Euroopa Sotsiaalfondi täiskasvanuhariduse populariseerimise programmi raames.