Meistriklass "Väärtused ja vaimne intelligentsus"

 

28. mail 2013 toimus Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema oli “Väärtused ja vaimne intelligentsus” ning meistriklassi viis läbi suhtlemis- ja juhtimiskoolitaja Jaana Liigand, täiskasvanute koolitaja/andragoog IV (EKR 7). Koolitaja tutvustust loe SIIN

Teema valik oli põhjendatud sellega, et 21. sajand esitab oma kiire elutempo ja pidevate muudatustega inimestele suuri väljakutseid ning mitmete uurijate arvates aitab vaimne intelligentsus ning enda väärtuste teadvustamine inimestel eluga paremini toime tulla. Kokku oli tulnud 25 täiskasvanute koolitajat, kellele antud teema huvi pakkus.

Danah Zohar, üks juhtivaid vaimse intelligentsuse uurijaid, on väitnud, et tänapäevase eluga hakkama saamiseks vajab inimene lisaks IQ-le (ratsionaalne intelligentsus) ja EQ-le (emotsionaalne intelligentsus) ka vaimset (spirituaalset) intelligentsust ehk SQ-d. Arvutitel on kõrge IQ ja sageli omavad loomad kõrget EQ-d, kuid ainult inimene võib omada SQ-d. See on võime seada meie tegevused ja läbielamised laiemasse ja tähendusrikkamasse konteksti.

SQ on esmalt seotud küsimusega, kes ma olen ehk eneseteadlikkusega ning suunab meid esitama endale küsimust - miks? Miks ma teen neid valikuid, miks ma elan just sellist elu, miks teen seda tööd? SQ on seotud inimese võimega ületada raskusi, tulla toime keerukate eluprobleemidega ning saavutada püstitatud eesmärke. SQ on samuti seotud inimese võimega olla õnnelik.

D.Zohar peab kõige olulisemaks tänapäeva inimese omaduseks, mis on seotud vaimse intelligentsusega, võimet olla iseseisev ja sõltumatu ja langetada otsuseid lähtuvalt oma väärtushinnangutest, jäädes truuks oma põhimõtetele.

Lähtudes sellest mõttest tegid meistriklassis osalejad läbi väärtuste hindamise harjutuse, kus meenutati enda elu tähtsündmusi ning tuvastati nende alusel enda põhiväärtusi. Seejärel toimus elav arutelu paarides, kus võrreldi üksteise väärtusi ning lõpuks jagati tulemusi ka ülejäänud osalejatega. Kõige lõpus võrreldi end Abraham Maslow 1954. aastal kirja pandud küpse isiksuse profiiliga ja tõdeti, et siiski on maailmas olemas ka ajahambale vastu pidavaid muutumatuid väärtusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et iga inimese jaoks on aeg-ajalt oluline vastata iseenda jaoks küsimusele – kes ma olen, mis on minu jaoks elu mõte ja elus tähtsad asjad. Sellest sõltubki meie vaimne tasakaal ja võimekus olla edukas oma igapäevastes tegemistes. Meistriklassis osalejatel oli seekord võimalus võtta see mõtteharjutus ette üheskoos.

Meistriklassis osalenute mõtteid:
Viive Abel: Sobis selline teemaesitlus: kõigepealt teooria, üldised teadmised ja lõpuks praktika, kogemuste vahetus. Väga meeldis koolitaja Jaana Liigand, tema professionaalsus ja paindlikkus.
Ulvi Reeder: Veel tänaseni mõtlen nendele asjadele millest räägiti. See oli väga hea, vajalik ja praktiline.
Loore Pavel: Meeldis, et sai arutada, sai ise mõtelda ja pusida, teiste mõtteid kuulata ja kaasa noogutada. Selliseid meistriklasse tuleb edaspidigi korraldada.

Koolitaja esitluse leiad SIIT