Meistriklass Tallinnas

 

13. oktoobril 2014 toimus Tallinna Keskraamatukogus meistriklass kutsega täiskasvanute koolitajatele.

Uuri. Otsi. Mõista. Imesta.

Meistriklass loob täiskasvanute koolitajale võimaluse õppida analüüsima enda isiklikke ja professionaalseid ressursse, märkama ja väärtustama refleksiooni protsessi ja refleksiivse õppimise erinevaid tasandeid, uurima ennast koolitajana.
Meistriklassis kasutati autoetnograafilist ja uurivat lähenemist koolitaja eneseanalüüsi protsessi toetamiseks ning otsiti põnevaid viise selle visualiseerimiseks. 

Meistriklassi viisid läbi Marin Johnson (TLÜ andragoogika lektor; täiskasvanute koolitaja, tase 7) ja Larissa Jõgi  (TLÜ andragoogika professor; täiskasvanute koolitaja, tase 8).

Lisainfo: Monica Sakk (monica@andras.ee, 619 9521, 528 5917)