Tiit Valm ja "Tõhusus töökeskkonnas ja selle teadvustamine”

 

Tõhususe teema on tõusmas iga päevaga aina olulisemalt päevakorrale. Meie elanikkond vananeb samas majanduskasv peab jätkuma. Teisalt kuuleb meediast sageli väiteid, et meie tööviljakus on madal võrreldes arenguriikidega. Usun, et need väited on õiged.

Küsimus ei ole mitte ainult paremate ja tõhusamate tehnoloogiate omamises vaid suur osa on meie töökorralduses. Kui me suudaksime suurendada tööajas väärtust loovat osa ja vähendada ajakadusid oleks pilt parem. Kui see jutt tundub natuke liiga tehniline ja teoreetiline, siis tegelikult on olukord palju inimlikum ja lihtsam.

Kutsun teid koos mõtlema, igat ühte just oma valdkonna põhiselt ja oma kompetentsi kohaselt.
Mõtleme koos mida meie saaksime ära teha läbi õpisituatsioonide!

Käsitletavad teemad:

  • Tõhususe aktuaalsus
  • Milles tõhusus avaldub?
  • Kuidas seda teadvustada ühiskonnas?
  • Milliste vahenditega seda teadvustada ja milline on koolitaja roll/vastutus?

 

Koolitusmeetodid: 
Meistriklass viiakse läbi kõigi osalejate aktiivsel osavõtul, lühike loenguline osa vaheldub praktilise tööga. Meistriklassi raames on planeeritud töögruppides tõhususe tõstmise võimaluste leidmine ja tõhususe tõstmiseks vajalike õppeolukordade loomine (metoodilised vahendid) ja nende proovimine.

 

Tiit Valm iseendast: Oman protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 24 aasta, olen töötanud nii väike- kui suurettevõtetes. Koolitaja ja konsultandi töökogemus on alates 1994. aastast. Olen suure osa töökogemust saanud töötades tehnoloogia valdkonnas ja juhtides erinevaid ettevõtteid. Samas läbi koolitus- ja konsultatsioonitegevuse oman head ülevaadet pea kõikidest eluvaldkondadest, sh ehitus, kaubandus, pangandus, teenindus, energeetika jne.

Peamine huvi on keskendunud töökorraldusele organisatsioonides, seda nii püsivates kui ajutistes meeskondades. Samuti on aktuaalne virtuaalsete meeskondade koostöö.