KUST SAAN AJAKIRJA?

 

Hea toimetus! Tänan teid selle uutmoodi ajakirja eest, oli väga huvitav ja hariv lugemine. Tõsi, ma ei olnud Õpitrepist varem midagi kuulnud, kuid viimati raamatukogus käies jäi see näppu. Äärmiselt meeldiv oli näha, et vahelduseks ka midagi asjalikku kirjutatakse. Isiklikult mulle endale oli kõige vajalikum koolitus-osakute artikkel, mulle kui mikrofirma juhile kulus see teadmine ära. Heameelega laenanuks Õpitrepi koju kaasa, kuid selgus, et seda ei saagi teha. Siit ka minu küsimus: kust saan ajakirja?

Helle Aasa, Lääne-Virumaa

Vastab Sirje Plaks, ETKA Andras programmijuht:
Ajakirja trükitakse 2000 eksemplari ja seda levitatakse tasuta. Lisaks raamatu-kogudele saavad Õpitrepi täiskasvanute koolituskeskused, töötukassa maakonna esindused ja paljud Andrase koostööpartnerid. Kui mõni neist on elukoha lähedal, võib sealt küsima minna.

Kuid kõigil on võimalus ajakirja lugeda veebiaadressil www.andras.ee/opiterpp ning kirjutada sinna ka oma kommentaare. Võib ka ajakirja hoopis pdf-versioonist (mille sealt samast leiate) endale välja trükkida. Nii saate kirjapandut ka käepära-sena paberil läheduses hoida ning mugavalt kodus lugeda.

Head lugemist!

VANEMAKOOLITUSEST VAJAKA
Tere! Ajakirja lugedes turgatas pähe mõte, et üks valdkond on teil seni veel täiesti kajastamata – nimelt vanemakoolitus. Minu tutvusringkonnas on palju lapsevane-maid, kes kokku saades arutavad, et kuidas ühes või teises olukorras käituda ja reageerida, mida peale hakata, kui… Sest lapsevanemaks ei sünnita, teab igaüks, kel on õnn ema-isa olla. See on raske, pidev, kuid kahtlemata väga palju andev töö, mida tuleb õppida. Parim õpetaja on tõepoolest tirts või põnn ise, kuid aeg-ajalt tekib valus vajadus küsida nõu kelleltki targemalt. Ning kuulda, kuidas käitu-vad teised lapsevanemad samas olukorras.

Uurisin internetist, kus ja kes pakuvad lapsevanematele koolitust – neid oli väga vähe. Oleksin äärmiselt tänulik, kui annate oma ajakirjas ülevaate neist võima-lustest ning räägite sellestki, mida võiks ise juurde lugeda. Aitäh!

Kai Külitse, kolme poja ema Pärnust

Toimetuselt: Aitäh sisuka kirja eest! Päris kindlasti võtame Õpitrepis peatselt ette ka vanemakoolituse teema. Järgmine Õpitrepp ilmub 15. märtsil.