1 küsimus

 

Millisena näete ülikooli rolli elukestvas õppes?

Jakob Kübarsepp, Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor:
„Ühiskonna ootused ülikoolidele on suuremad kui lihtsalt teadustulemused artiklitena rahvusvahelistes ajakirjades ja tööturule vajalike spetsialistide koolitamine. Oodatakse, et ülikoolid teeksid ekspordipotentsiaali parandavaid rakendus-uuringuid, osutaksid katsetus- ja konsultatsiooniteenuseid ning teeksid täiendkoolitust, ümberõpet jt elukestva õppe valdkonda kuuluvaid asju. Viimatimainitud tegevused (rakendus-uuringud, konsultatsioonid, täiendkoolitus jms) kuuluvad ülikoolide kolmanda missiooni – ühiskonna teenimine – valdkonda.

Panustamine elukestvasse õppesse tähendab TTÜ jaoks osalemist põhi- ja keskkooliõpilaste koolitamisel (TTÜ tehnoloogiakooli kaubamärgi all), täiskasva- nute tasemeõpet, tööalast täiendusõpet ning ümberõpet. Nii täiskasvanute tasemeõppe, tööalase täienduskoolituse kui ka koolilaste õpetamise mahud on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Tasemeõppurite arvu vähenemise taustal statsionaarses õppes (tingituna negatiivsetest demograafilistest protsessidest) loob TTÜ üha paremaid tingimusi keskhariduse või kõrghariduse esimese astme (bakalaureus-, rakendus-kõrgharidus) aastaid tagasi omandanute toomiseks nii taseme- kui ka täiendusõppesse. Tingimuste parandamine täiskasvanute taseme- õppeks tähendab õppekavade, millistel on võimalik õppida kaugõppes, arvu suurendamist. Paranenud tingimused täiendusõppeks tähendab ettevõtete/asutuste vajadustega kooskõlas oleva täiendusõppe teenuste kasvu.“