Vald saab inimeste arengut toetada lihtsate asjadega

 

Jõgeva vald pälvis aasta koolitussõbralikema omavalitsuse tiitli, sest vallas on aru saadud täiskasvanute hariduse vajalikkusest ning mõeldud selle arendamisele.

KOOLITUSSÕBRALIKEM OMAVALITSUS Selle, et Jõgeva valla täiskasvanud on igati tegusad ja soovivad end koolitada, on tinginud tõsiasi, et väikestes kohtades ei olegi suurt midagi muud vabal ajal teha, muheleb valla haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave.

Milles siis avaldub selle valla koolitus-sõbralikkus? Mõned näited: valla allasu-tuste ruumid on MTÜ-dele ja tegusatele inimestele tasuta kasutamiseks.

Vald on kaasrahastanud mitmeid kodanikualgatusi, MTÜ-d ja raamatukogud on võrdväärsed partnerid. Iga piirkond saab juba mitu aastat suvise ekskursiooni korraldamiseks 5000 krooni toetust, et pakkuda täiskasvanud elanikele võimalust silmaringi avardada – rännatud on Eesti piires, käidud Lätis ja Soomes. Kui vallaini-mesed on kodanikualgatuse korras esitanud ja teinud projekte mitmesuguste ürituste, ringide, õppepäevade või väljasõitude korraldamiseks – kõike seda oma vabast ajast ning tahtest, siis on vald pidanud vajalikuks neid motiveerida tasuta või odavamate koolitustega. Selle aasta kõige suuremaks kordaminekuks loeb Marika Prave Kuremaa lossis toimunud rahvusvahelise hariduskonverentsi „Hea kool – võrdsed võimalused” projekti juhtimist ja ettevalmistamist.

Signe Kalberg