ÕPILAEV

 

Tallinna Ülikooli andragoogika eriala teise kursuse tudengid on juba viis aastat läbi viinud täiskavanud õppija nädala (TÕN) raames koolitusprojekti, mis tut-vustaks mitteformaalse õpikeskkonna võlusid. Varasematel aastatel on korraldatud koolitusi õpivagu-nis, kuid käesoleval aastal soovime head algatust edasi arendada. Kuna 2008. aasta TÕNi alapealkirjaks oli "Erinevad üheskoos - kultuuridevaheline dialoog siis sellest lähtuvalt jõuti innovaatilise lahenduseni korral-
dada Eesti-Soome Õpilaev.     

Eesti-Soome Õpilaev on projekt, mis leidis aset 16.oktoobril 2008. aastal Tallinki laeval Superstar. Õpilaeva läbivaks teemaks oli eesti ja soome kultuuri tutvustamine, et me mõistaksime paremini naaberrahvaid ja inimesi enda ümber, sest tihtipeale unustame reisides, et oleme liikumas ühest kultuuriruumist teise.

Eesti-Soome Õpilaev (Superstar) sõitis Tallinna sadamast välja kell 11:00.  Laevareis algas koolitustele kutsuvate flaierite jagamisega, mille alusel toimus hiljem auhindade loosimine. Peagi pärast laeva väljumist algas pea 2-tunnine programm ning esimene koolitus kandis pealkirja „Eesti ja soome kultuurid“. Koolitajaks oli laevale kutsutud Soome Instituudi juhataja Jaana Vasama, kes tutvustas huvilistele naaberrahvaste erinevusi ning sarnasusi. Ettekande juhatas sisse korraldajate poolt filmitud tänavaküsitlus, mille eesmärgiks oli panna inimesed mõtlema, kui erinevatest aspektidest kultuur tegelikult koosneb ning kus on kokkupuutepunktid Eesti ja Soome vahel.

Teist koolitust, mille pealkirjaks oli „Reisifoto koolitus“, viis läbi Eesti Kunstiakadeemia fotograafiatudeng Maria Aua, kes tutvustas huvilistele, milliseid pilte tasuks reisil olles teha ning kuidas ja üldse mida võiks jäädvustada.

Osalejate jaoks oli kokku pandud 
koolitusmapid, mis aitasid koolitusi paremini jälgida ning korraldatud oli ka järeltõlge, et teadmised ei takistuks keelebarjääri taha. 

Projekt põhines mittetulunduslikel eesmärkidel ning oli suunatud eelkõige eesti ja soome rahvusest täiskasvanud laevareisijatele, kes olid huvitatud vastavate riikide kultuuridest.

Projekti aitasid ellu viia 14 vastutulelikku koostööpartnerit: AS Tallink Grupp, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Haridus- ja Teadusministeerium, Soome Instituut, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste instituut, EAS Turismiarenduskeskus,  Soome Suursaatkond, Meened OÜ, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, OÜ Grenader Grupp, MTÜ Avatud Maailm, AS Fazer ning Paljassaare Kalatööstus AS.