E-õppe päev - haridus täna ja aastal 2018

 

Eesti e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatud E-õppe päev oli üle-eestiline üritus, mille eesmärgiks oli tutvustada e-õppe võimalusi ja perspektiive. Sel päeval oli kõigil huvilistel võimalik osaleda veebipõhistel mini e-kursustel ja jagada informatsiooni Eesti ülikoolides ja kutsekoolides pakutavate veebipõhiste kursuste kohta. 

 

Oktoobri alguses valmis  spetsiaalselt e-õppe võimalusi tutvustav infotrükis “e-kursused kõigile”, mida jagati TÕNi nädala raames osalejatele tasuta.

Alates 09. oktoobrist oli avatud vastav e-õppe kodulehekülg 
http://www.e-uni.ee/e-oppija/, kus alates 15. oktoobrist on kõigil võimalik
-  osaleda mini e-kursusel 
-  jälgida 15. oktoobril e-õppe televisiooni (e-TV)
-  osaleda ajaveebis 
-  tutvuda Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi liikmete täienduskoolituse 
   pakkumisega (2008/2009) 
- osaleda koolituskursusel "Aktiivõppe meetodid e-kursustel"

E-õppe päev kogu tegevus oli kavandatud Internetipõhiselt. Nädala jooksul külastas ürituse kodulehekülge üle 4000 külastaja. Lisaks veebilehele oli 14. oktoobril Delfis üleval e-õppe päeva bänner. Ürituse kohta väljastati ka 3 pressiteadet.

E-õppe nädala üheks suurimaks ja olulisemaks sündmuseks oli e-õppe televisioon(e-TV), mida oli 15. oktoobril võimalik kõigil huvilistel reaalajas üle interneti jälgida. Sellel aastal toimus e-TV teist korda. Selle aasta e-TV viidi läbi koostöös Eesti Arengufondiga. Saate teemaks oli haridus aastal 2018. Koostöös Estonian Business School, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikooliga küsitleti Eesti kõrgkoolides õppivaid välistudengeid ja uuriti, mis on Eesti kõrghariduse fenomen ja miks tasub välismaalt tulla siia õppima. Lisaks küsitleti Teadus- ja haridusministeeriumi osakonnajuhatajaid – Kalle Toom, Jaan Kõrgesaar ning kantslerit Janar Holm`i, et kuhu nende meelest Eesti kutse- ja kõrgharidus liigub ja mida toob meile tulevik.  e-TV saatejuhid olid Tanel Sits (Eesti Üliõpilaskondade Liit) ja Ene Tammeoru (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, e-Õppe Arenduskeskus). e-TV vaatajaid oli reaalajas üle 130 ja hiljem vaatas salvestust üle 2 000 vaataja.

Saate salvestust on võimalik vaadata internetis aadressilt 
http://www.e-uni.ee/e-oppija/eTV.html

E-õppe nädala jooksul oli kõigil võimalik osaleda mini e-kursustel:  
       1. Kuidas kirjutada CD/DVD plaate programmiga Nero Express ver.6.X-ga?
       2. Kuidas valmistada lillekimpu 1?
       3. Kuidas valmistada lillekimpu 2?
       4. Kuidas lipsusõlme teha?
       5. Mida silmas pidada avalikul esinemisel?
       6. Kuidas õigesti vormistada dokumente?
       7. Kuidas valmistada sõira?
       8. Kuidas kiiresti leida infot Internetist?
       9. Kuidas ennast esitleda?
      10. Kuidas kipsist vorme teha?
      11. Kuidas digipilte töödelda programmiga Gimp?
      12. Kuidas digipilte töödelda programmiga IrfanView?
      13. Norra keele algkursus

Tasuta mini e-kursustega oli võimalik tutvuda terve nädala jooksul ning need jäävad avatuks pikemaks ajaks. Kokku külastas mini e - kursuseid  orienteeruvalt 
4 200 inimest. Kõige populaarsemad olid Kuidas lipsusõlme teha? ja Kuidas ennast esitleda? Kursusted leiab: http://www.e-uni.ee/e-oppija/minikursus.html

Sellel aastal toimus e-õppe nädalal õpetajatele ja õppejõududele mõeldud koolitus „Aktiivõppe meetodid e-kursustel“. Kursus toimus täielikult veebipõhiselt Moodle õpikeskkonnas ning koosnes 4 moodulist. Iga moodul käsitles ühte õppemeetodit, mida on võimalik kasutada e-õppes:
      - 6 mütsi meetod 
      - akadeemiline vaidlus 
      - juhtumi analüüs 
      - mängud 
Iga meetodi kohta on kursuse õppematerjalides olemas teoreetiline ülevaade ning kasutamise näited. Kursuse toimumise käigus toimus reaalselt kõikide meetodite läbiproovimine ning analüüsimine, kas ja kuidas saaksid kursusel osalejad vastavat meetodit rakendada oma õppetöös. Ühe mooduli maht on umbes 5 tundi. Kursusel osaleja sai registreerumisel ise valida moodulid, mida ta soovib läbida.

Kokku registreerus moodulitele 89 inimest, millest lõpetas 57 inimest. Tunnistuse saamiseks tuli valida üks moodulist ning ülesanded sooritada. Kõik kursuse moodulid ka pärast e-õppe päeva vabalt kättesaadavad.