Grundtvigi päev 2008

 

KULTUURIDEVAHELISED ERINEVUSED 
Mida uut pakub Grundtvigi programm aastal 2009?

Lähtudes nii 2008.a. motost Euroopas (intercultural dialogue) kui ka seekordse TÕNi teemast Eestis, pühendati ka Grundtvigi päev kultuuridevaheliste erinevuste temaatikale. 

Selle aastasest Grundtvigi päevast oli osavõtjaid pea 60, kelle seas võis kohata juba varem osalenuid kui ka täiesti uusi huvilisi. Tavakohaselt said esmalt kõik Salme Kultuuri-keskusesse kogunenud esmalt ülevaate Grundtvigi programmist ja selles eesmärkidst.

Grundtvig on osa Euroopa elukestva õppe programmist, mille eesmärgiks on edendada Euroopas koostööd täiskasvanuhariduse alal. Programmis löövad kaasa 31 Euroopa riiki.Kultuurikeskkondi ja keeli, mida räägitakse on

aga veelgi rohkem. Selleks, et olla selles mitmerahvuselises meeskonnas töötades edukas ja saavutada loodetud tulemus, läheb vaja uusi teadmisi ja oskusi. Milliseid kompetentse selleks siis vaja läheb ja mida selline väliskoostöö täpsemalt annab, sellest Grundtvigi päeval räägitigi. 

2009. aastal lisandusid Grundtvigi programmile uued tegevused. Lisandusidrahvusvaheliste õpiringide (osa-võtjaid üle Euroopa) organiseerimine, võimalus kaasa lüüa eakate vabatahtliku teenistuse projektides (panustada õppimisse läbi vabatahtliku töö) ja läbida kuni 10-kuuline tööpraktika täiskasvanute koolitajana mõnes teises Euroopa riigis.

Grundtvigi allaprogrammidest  parema ülevaate saamisek tutvustasid programmidest osavõtjad oma kogemusi. Üheskoos arutleti uute väljakutsete ja võlude üle, mis on võimalik tänu koostööle eri riikide esindajatega. Uutest tegevustest aitasid parema pildi luua MTÜ Estye esindajad, kes tutvustasid lähemalt vabatahtlike vastuvõtmises Eestis. Õpiringide Seltsi "Semud" esindaja andis ülevaate õpiringide ajaloost ja nende tähtsusest. Koolitaja Loone Ots rääkis suhtlemisharjumuste muutumisest 21. sajandil.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Grundtvigi päeval osalejad said taas piisavalt mõtlemisainet tulevikuks, et ise mõnes Grundtvigi projektis või teises koolitusvõimalusi pakkuvas tegevuses kaasa lüüa või ehk ise mõnd sellist tegevust algatada.

Hanneloore Juhtsalu
SA Archimedes
programm Grundtvig koordinaator
Tel: 696 2433
E-post: juhtsalu archimedes.ee
www.hkk.ee/grundtvig