Õpitramm

 

2008. aasta TÕN-i ajal liikus pealinna trammirööbastel liinil nr 4 Õpitramm, mis oli kaunistatud reklaamiribaga „Õpime mõnuga”. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased jagasid trammis teavet õppimisvõimaluste kohta ja TÕN‑i komme, lisaks sellele korraldasid Tallinna Ülikooli andragoogika tudengid mitmeid õpitegevusi.

Nädalavahetusel oli trammiga sõitjatel võimalus lahendada hariduse teemalisi ristsõnu. Parimatele oli auhinnaks koht Tallinna Rahvaülikoolis toimuvatel kursustel: kaks trammisõitjat pääsesid Sergei Stadnikovi kursusele „Egiptus” ning kaks tubli ristsõnalahendajat Arne Miku kursusele „Kiikame ooperikööki”. Lisaks loositi välja väikeseid TÕN‑i meenekotte ning lohutusauhindu. 

Ühel trammisõidu päeval korraldati õpiloos. Iga loosi tõmmanud trammisõitja sai endale auhinnaks mõne TÕN‑i meene. Auhindadeks olid raamatud, helkurid, märkmikud, pastakad, kalendrid ja šokolaadid. Trammi tagumises osas oli avatud auhinnanurk, kust inimene kohe oma võidu kätte sai.

Õpitrammi korraldajad kogusid Tallinna Ülikoolist, Eesti Vabaharidusliidust, Tallinna Haridusametist ja Andrasest kokku üle 200 raamatu ning tasuta raamatu päeva raames jagati trammis sõitjatele valdavalt täiskasvanuhariduse teemalisi raamatuid. Raamatu üleandmise juurde selgitati TÕN‑i ideed ning julgustati igas vanuses inimesi ennast täiendama.

Inimesed võtsid jagatud materjalid ja teabe vastu positiivselt, mõistagi tegid kõige rohkem rõõmu saadud auhinnad ning TÕN‑i kommid. Et venekeelseid infomaterjale jäi napiks, pööratakse järgmisel aastal sellele rohkem rõhku.

Õpitrammis tehti ka väike küsitlus õppimise teemal. Järgnevalt väike valik saadud vastustest: „elu on õppimiseks, õppimine ei lõppe kunagi”; „õppimine on enese harimine, täiendamine, teadmiste omandamine terve elu”; „õppimine terve elu annab materiaalse baasi”; „õppimine tähendab kõigega kursis olla, muidu inimene vananeb kiiremini”.

Õpitrammi projekt viidi ellu MTÜ Verte! poolt koostöös ETKAga Andras.