Millisel koolitusel viimati osalesite?

 

Andres Siplane, sotsiaaltöötaja:
Nii-öelda klassikalisi koolitusfirmade pakkumisi tuleb mu e-postkasti iga päev kümnete kaupa. Need mulle huvi ei paku, kustutan kõik ära. Viimane üritus, mida võiks koolituseks ja enesekoolitamiseks nimetada ja kus ka midagi uut teada sain, oli Tallinna ülikooli loengusarja „Studia Generalia” raames veebruari lõpus toimunud loeng pensionieast. Professor Lauri Leppik rääkis oma ettekandes, kuidas pensioniiga käsitletakse ja kuidas eri riikides on pensionisüsteem korraldatud. Info loengu kohta jõudis minuni meilitsi. 

Irina Oleinitš,koolitaja, aasta vabatahtlik 2008:
Viimane huvitav seminar, kus osalesin oli Austrias Grazi linnas, see toimus eelmise aasta juulis. Koolitusprogrammi nimetus on VOGS+, see tegeleb kuulmispuudega inimestele kutsevaliku metoodika väljatöötamisega erinevates riikides. Koolitus oli väga sisukas, loominguline ja meeskonda siduv. Sama metoodikat saab adopteerida erinevate kultuuride esindajatele. Minu sooviks on tulevikus seda metoodikat kasutada oma töös – tegelen kuulmispuudega inimestega — nii koolitustel kui ka nõustamistel.

 

Virve Siirak, õppejõud: 
Olin viimati koolitusel märtsi alguses, tegemist oli meie teaduskonna (TTÜ majandusteaduskond – toim) sisekoolitusega. See oli e-õppe ja Moodle e-õpi-keskkonna koolitus edasijõudnutele. Selle viis läbi meie haridustehnoloog Valdek Putkemaa ning koolitus täitis mu ootusi täielikult. Kuna olen viimased kolm aastat tegelenud e-õppega ja mu kursused on Moodle e-õpikeskkonnas, siis oli eriti kasulik ja huvitav teada saada õpikeskkonna uutest võimalustest, et oma kursusi edasi arendada. Kõik areneb ju väga kiiresti, ilma spetsialisti koolituseta on raske kõigega kohe kursis olla.

Erko Vanatalu, riigiametnik:
Väga palju ei ole ma koolitustel käinud. Viimatiste heade ja huvitavate õppepäevadena meenuvad tööturuameti korraldatud riskide hindamise seminar ning kiirlugemine, mida viis läbi koolitaja Jüri Sööt kiirlugemiskoolist. Mõlemat on mul töö jaoks vaja ja mõlemad täitsid ka ootusi. Kiirlugemise koolitus õpetas uusi lugemistehnikaid, mis võimaldavad igapäevatööd nobedamalt teha ja töödelda rohkem informatsiooni.