Kaks suurepärast võimalust end tasuta koolitada

 

Agne Narusk

37 kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli ning 48 vabahariduslikku koolituskeskust üle Eesti pakuvad võimalust end tasuta koolitada. Kursustele pääsemise kriteeriumiks on see, et inimene ei tohi olla registreeritud töötu.


  Õppimine on mõnus ja kasulik.

VABAHARIDUSLIKUD KOOLITUSED
Vabahariduslikes koolituskeskustes üle Eesti pakutakse täiskasvanud õppijatele sadu tasuta kursusi ja koolitusi, ole vaid hakkaja ning vali sobivaim välja. Tegemist on europrogrammiga „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” ning see on mõeldud töötavatele inimestele ning neile, kes olude sunnil praegu kodused (lastega emad, pensionärid, hooldajad, tööotsijad). End töötuna kirja pannud inimestele vahendab koolitusi tööturuamet (vt: www.tta.ee). Nii ei seata õpinguvõimalusi pakkudes eesmärgiks mitte töö leidmist vaid edukat toimetulekut (töö)elus. Õppuritel on võimalus end täiendada tööturul vajalike pehmete oskustega, nagu keeleõpe, arvutiõpe, õpioskuste arendamine, väikeettevõtlus (FIE), kommunikatiivsed oskused jne ning osaleda ka huvialastel koolitustel. (Otseselt tööalaseid koolitusi pakuvad tasuta kutsekoolid, vt „Tööalane koolitus”).

Vabahariduslikud  koolituskeskused, sealhulgas rahvaülikoolid on täiskasvanute koolitusasutused. Neil kõigil on haridus- ja teadusministeeriumi väljaantud koolitusluba. Täiskasvanu all mõistetakse siin neid, kel koolikohustus on täidetud. Nad on omandanud põhihariduse ja/või on 17-aastased ja vanemad ning nad ei ole end tööturuametis ametlikult töötuna arvele võtnud. Väga oodatud on õppima inimesed, kes seni ei ole mingil põhjusel saanud või tahtnud õppida. Et koolitused on õppijale tasuta, siis on see hea enesetäiendamise võimalus ka väiksema sissetulekuga töötajale, kellel raske ise oma koolituse eest maksta.

OTSI LÄHIMAT KOOLITAJAT
Koolitused toimuvad kõikides maakondades, õpetajad on väga head oma ala asjatundjad. Kursused on mitme pikkusega: paarist päevast poole aastani. Peamiselt toimuvad need õhtuti ja nädalavahetustel.

Tähelepanuta pole jäänud ka need, kes eelistavad õppida vene keeles. Venekeelseid kursusi on pakkunud koolituskeskus Veerik Tallinnas Lasnamäel ja Ontika koolituskeskus Jõhvis. Kuid kuna vabahariduslikud koolituskeskused plaanivad oma kursusi väga paindlikult, tasub soovijatel kindlasti pöörduda oma kodukoha lähimasse keskusesse ja teha ettepanek venekeelseks koolituseks. Heituda ei tasu, kui rühma kokku ei saa, sest ka eestikeelsete rühmade õpetajad on alati valmis vähese eesti keele oskusega õppijatele individuaalseid selgitusi jagama ja neid aitama.

Programm  „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” lõpeb 2012. aasta juunis. Eesmärgiks on võetud pakkuda tasuta koolitust vähemalt 40 000 inimesele. Käesolevat õppeaastat alustasid vabahariduslikud koolituskeskused septembris, kuid paljude kursuste ja rühmadega saab liituda veel praegu ning hiljemgi. Õppida ei ole kunagi hilja. Senised kogemused näitavad, et vabahariduslikes koolituskeskustes ja rahvaülikoolides on see isegi mõnus!

Vaata: koolituskeskuste nimekirja Eesti vabaharidusliidu veebileheltwww.vabaharidus.ee. Samas on üleval ka täpsem info tasuta kursuste kohta.

Küsi: tel 677 6299 või 677 6297.

TÖÖALANE KOOLITUS
37 kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli üle Eesti pakuvad tasuta ümber- ja täiendusõpet töölkäijatele ning neilegi, kes olude sunnil on mõnda aega kodus olnud (noored emad, pensionärid, hooldajad, tööotsijad jt) – kriteeriumiks on siingi, et inimene ei oleks tööturuametis töötuna kirjas (koolitusvõimalused registreeritud töötutele: www.tta.ee). Tegemist on teise tasuta koolitusvõimalusi pakkuva europrojektiga „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused”.

Keskmiselt 8-80 tundi kestvad kursused toimuvad 33 õppekavarühmas, millele lisanduvad veel üldoskuste koolitused. Haridus- ja teadusministeerium koostab koolitustellimuse kaks korda aastas ja kuigi tasuta kursustele on huvilisi palju, on osadele kevadsemestri koolitustele veel vabu kohti. Igal juhul tasub õppimisele aegsasti mõelda ka neil, kes plaanivad sügisest kooli minna – tahtjaid on seni olnud rohkem kui kohti. Uued kursuste nimekirjad pannakse üles jaanipäeva paiku.

Kui algselt oli ettevõtmise eesmärk pakkuda tasuta koolitusvõimalusi neile, kellele tasulistel kursustel osalemine käib üle jõu, siis praeguses majanduslikus olukorras on oodatud kõik, kes tunnevad, et võivad sel moel oma konkurentsivõimet tööturul tõsta.

ÕPPIDA VÕIB KÕIKE
Koolitusi korraldavad õppeasutused samades valdkondades, milles pakutakse ka tasemeõpet. Nii nagu õpetab Luua metsanduskool metsandust, pakutakse seal ka mitut valdkonnaga haakuvat tasuta kursust jne.

Kursusi on igale maitsele ja vajadusele, muu hulgas saab õppida näiteks ohtlike puude langetamist, interneti ja e-posti kasutamist, elektrotehnika aluseid, avamerekalapüüki, saematerjalide kvaliteedi hindamist, torumontaaži, kabjahooldust ja rautusõpetust, tehnilist joonestamist, turismiturundust, eripedagoogilist nõustamist, rahvarõivaste valmistamist või vorstitoodete tehnoloogiat jpm.

„Kutsume kõiki üles tegema esimest sammu ja tutvuma pakutavate kursustega,” paneb südamele projektijuht Inna Laanmets haridus- ja teadusministeeriumist. „Kui omal kodus arvutit pole, siis tasub läbi astuda kodukandi raamatukogust või teabetoast. Pakutavad kursused leiab aadressilt www.hm.ee/tasutakursused. Samuti on sellelt veebilehelt võimalik välja trükkida õppeasutustes kursusi korraldavate inimeste kontaktandmed. Alati on võimalus pöörduda kodu- või töökohale lähimasse kutseõppeasutusse, kus lahkesti infot ja soovitusi jagatakse.”

Laanmets kutsub tööandjaid üles oma töötajaid julgustama, et need osaleksid kas tööst vabal ajal või näiteks sundpuhkusel olles kursustel. „Tööandjad võiksid vajaduse korral ka töögraafikut muuta, et töötajad saaksid õppida. Samuti soovitame lapsega kodus olevatel vanematel kindlasti, kui võimalust on, oma teadmisi värskendada,” ütles Laanmets. „Julgustame osalema ka vene keele kõnelejaid, isegi kui kursused on eesti keeles, sest siin avaneb tänuväärne võimalus korraga nii keelt praktiseerida kui ka targemaks saada.”

Euroopa Sotsiaalfond toetab kursusi kuni 2013. aastani.

Vaata kursusi ja leia koolide kontaktandmed: www.hm.ee/tasutakursused

Küsi: tel 628 1208 või e-post inna.laanmets@hm.ee