11. märtsi seisuga osales tööturuameti pakutud koolitusel 2530 inimest.

 

Erialadest on nõutumad:
• ettevõtluskoolitus

• keevitajad

• iluteenindajad

• erinevad sõidukijuhi kategooriad

• raamatupidaja-assistent

• müüja-klienditeenindaja

• lisaks arvuti- ja keeleõppe erinevad tasemed

•• Tööturuametil on võimalik ka tellida koolitusi, nagu külmutus- ja kliimaseadmete mehaanik, liiklustalituse operaator, õigusspetsialist-võlanõustaja, reisikorraldaja, hoone energiaaudiitor, projektijuhtimine jne.

•• Tööturuamet pakub 11 nõutuma eriala raames koolitusi üle vabariigi. 50 koolitajaga on olemas raamlepingud 2009. aasta lõpuni, neist 21 koolitajaga lepingud mitme eriala õpetamiseks. Koolitajateks on nii erasektori koolitajad kui ka maakondlikud kutsehariduskeskused (muuhulgas ka riiklikud rakenduskõrgkoolid).

Allikas: sotsiaalministeerium