50+ välismaale vabatahtlikuks

 

Kristiina Viiron


   Hannelore Juhtsalu  
   Foto: Rauno Volmar

Vabatahtlik töö välismaal pole sugugi vaid noorte inimeste pärusmaa, ka vanemaealiste jaoks on loodud võimalusi, et selles kaasa lüüa. Täiskasvanute harimisele pühendunud Euroopa programm Grundtvig on sellest aastast uue tegevusena alustamasvanemaealiste (50+) vabatahtliku teenistuse programmi.

Põhimõtteliselt on tegemist samalaadse ettevõtmisega, nagu noorte vabatahtlik teenistus: vaja läheb kaht organisatsiooni, kes ühise eesmärgi nimel on valmis inimesi vabatahtlikuks tööks vahetama. „Organisatsioon – pole piirangut, kas tegu on firma, mittetulundusühingu, omavalitsuse või muu asutusega – peab leidma välismaalt partneri ja temaga koostöös kirjutama projekti,” selgitab Grundtvigi programmi koordinaator Hannelore Juhtsalu. „Näiteks, kui tegemist on rahvaülikooliga, võib vabatahtlikke rakendades korraldada uusi kursusi. Vabatahtlike abil võib korraldada kultuuriüritusi, aga tegevus võib olla ka nö füüsiline, näiteks  ruumide renoveerimine.”

Juhtsalu sõnul oleks see hea võimalus omavalitsustele vahetada näiteks sõprusvalla või -linna inimesi. „Eks tegevuse väljamõtlemine nõuab projektijuhtidelt nutikust. Tähtis on, et nii Eestisse tulev kui ka välisriiki minev vabatahtlik saaks uue kogemuse, õpiks midagi uut ega tegeleks sama alaga, millega ta on eluaeg olnud seotud. Samuti peab projektist osa saama kohalik kogukond,” räägib Juhtsalu.

Sihtasutus Archimedes, kes võtab vastu projektitaotlusi, pakub ka igakülgset abi projekti läbiviimiseks vajalike koostööparterite leidmisel. Sobivaid partnereid peaksid Eesti asutused otsima elukestva õppe programmiga liitunud riikide seast, nagu Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Türgi ja Ungari.

HUVILISI ON PALJU
Sihtasutus vabatahtlikke tööle ei vahenda, küll aga võib aidata leida organisatsioone, kes kavatsevad selles projektis kaasa lüüa. Valiku, keda vabatahtlikuks saata, teevad aga toetust saanud organisatsioonid ise. Heakskiidu saanud projektide puhul rahastab Grundtvig vabatahtliku sõidu- ja elamiskulud, samuti vajalikud ettevalmistavad tegevused, näiteks esmase keeleõppe, tõlkematerjalid jms.

Hannelore Juhtsalu sõnul on asjast huvitatud vabatahtlikke palju, ennekõike aga ootab keskus asutusi, kes projekte kirjutaks ja esitaks. Tänaseks on üks projektiesitamise tähtaeg kukkunud, järgmist on oodata alles aasta pärast.  „Kui mõnel organisatsioonil on idee olemas ja ta otsib välispartnerit, võiks pöörduda meie poole,” soovitab ta.

Vanemaealiste projektis lööb seekord kaasa ka rahvusvaheline noorteühendus EstYes, kes oma nimetuse nooruslikkusele vaatamata on varemgi 50+ vanuses inimesi vabatahtlikule tööle vahendanud. Ühenduse juhataja Aleksander Kurušev märgib, et Grundtvigi programmis osaletakse kahe projektiga koostöös Itaalia ja Prantsusmaaga. Esimeses leiavad vabatahtlikud rakendust looduskaitses – itaallased Hiiumaal, eestlased Sardiinias, teises aga koolides.

Vaata: www.archimedes.ee/grundtvig

Küsi: tel 696 2433, e-post grundtvig archimedes.ee