Tartu ülikool ootab huvilisi suveülikooli

 


     Hillar Metsa joonistus 

Tartu ülikool on nüüdseks juba kümme aastat pakkunud suviseid õppimisvõimalusi, kutsudes ja oodates ülikooli neid, kes soovivad veeta oma puhkuse teisiti – õppides. Kursusi viivad läbi ülikooli õppejõud ja oma ala parimad praktikud. 
Suvekursused on mõeldud kõigile, sõltumata teadmistest, oskustest ja omandatud haridusest.

Kursused jagunevad nelja teemavaldkonna vahel. Teadmisi on võimalik uuendada juhtimise ja kommunikatsiooni, keele ja kultuuri, kunsti ja spordi ning pedagoogika ja sotsiaalteaduse alal. 2008. aastal leidsid enim poolehoidu „Käsikiri ja korrektuur”, „Pere- ja suguvõsaajalugu” ning tennisekursus. Samuti olid menukad koolitused „Mõjus suhtlemine organisatsioonis”, „Kvalitatiivsete andmete kodeerimine ja analüüs”, „Propaganda ja poliitilise identiteedi kujundamine” jpm.

Traditsiooniliselt toimub suveülikool mitmel pool Eestis. Põhiline õppimispaik on küll Tartu, kuid kursusi toimub ka Tallinnas, Viljandis, Pärnus ja Narvas ning mitmetes looduskaunites kohtades. Näiteks toimub tänavu Põlvamaal Moostes kursus „Roheline turundus”, mis on mõeldud neile, keda huvitab, kuidas viia tarbijani ökoloogiline ja keskkonnasõbralik toode või teenus.

UUED PÕNEVAD KURSUSED
Sel aastal toimuvad esimest korda kursused „Hääle kasutamine avalikul esinemisel ja hääle tervishoid”, „Uus elustiil: virtuaal- ja kaugtöö kodukontorist”, „Psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid turunduses”, „Eesti Vabadussõda”, „Reisimisalane inglise keel”, „Portselani ja tekstiili disainimise suvekoda”, „Kuidas sotsiaaltöötajana ellu jääda”, „Tunnistajate ja kannatanute küsitlemine”, „Edukas kandideerimine soovitud ametikohale”. Toodud loetelu pole lõplik ning täpsemat infot saab uute kursuste kohta suveülikooli kodulehelt. Suveülikool on kujunenud paljude jaoks kohaks, kus teadmiste omandamise kõrval on võimalik uuendada tutvusi, kohata ammuseid kolleege, rääkida toimunust, vahetada kogemusi. Möödunud aastal osales suveülikoolis pea 700 õppijat.

Suvekursustel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine veebilehelt www.ut.ee/suveulikool. Registreerimise tähtaeg on 12. juuni. Vabade kohtade olemasolul saab kursusega liituda ka hiljem. Koolituse läbinud saavad Tartu ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega. Saadud ainepunkte on võimalik kasutada kõrgkoolide õppekavade täitmisel.

Vaata: www.ut.ee/suveulikool

Info ja registreerimine: 
TÜ avatud ülikooli keskus
Lossi 24
Tartu 51003
tel  737 5560; 737 5620
faks 737 5562
e-post taienduskoolitus ut.ee