Haridus ja internet aitavad kriisi üle elada

 

Märtsi alguses avaldatud uus inimarengu aruanne näitab mitut meie tugevat külge, mis võimaldavad Eestil kriisiga paremini toime tulla. Autorite arvates on tähtsamad nendest haridus ja tubli internetikasutus, vahendas Eesti Päevaleht.

„Kindlasti ei saa aruandest välja tuua üht punkti, mis aitaks meil kriisiga eriti hästi toime tulla. Küll moodustavad mitmed tegurid terviku, ent ainult siis, kui oskame oma eeliseid ära kasutada,” ütles Eesti tuleviku-uuringute instituudi juhataja Erik Terk Eesti Päevalehele. Rääkides haridusest ja internetist, tõi Terk esile nende kasutamise oskuse kriisi leevendavate sotsiaalvõrgustike ja võimalikult laiahaardelise e-teeninduse loomiseks. „Mind üllatas, et meie inimeste usaldus nii üksteise kui ka riigi vastu on küllaltki suur, suuremgi kui mõnes teises riigis. Just usaldus teineteise vastu võib rasketel aegadel olla oluliseks abiks,” nentis Terk.

Ka Tartu ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit, üks aruande autoreid, rõhutas hariduse tähtsust. „Haridus on kriisist väljatulekul väga oluline. Haridustase iseenesest ei ole kiiresti muudetav. Muudetav on kõrgharidusega spetsialistide suurem rakendamine kõigis riigielu ja majanduse valdkondades, mitte üksnes akadeemilises uurimis- ja teadustegevuses. Siin on kasutamata võimalusi,” selgitas ta. Professor ütles, et teda teeb murelikuks noorte haritud inimeste äravool Eestist. „Neid on vaja Eesti hüvanguks otstarbekamalt kasutada, sest mujal on nad pigem doonoriteks niigi arenenud riikidele,” märkis Tiit.

Allikas: „Eesti inimarengu aruanne 2008”, peatoimetaja Marju Lauristin, autorid-toimetajad Ene-Margit Tiit, Ain Aaviksoo, Dagmar Kutsar, Triin Vihalemm, Veronika Kalmus, Margit Keller, Erik Terk jpt. Väljaandja Eesti Koostöö Kogu.

Vaata: www.epl.ee/artikkel/461212          www.epl.ee/artikkel/461419

           www.postimees.ee/?id=91655       www.kogu.ee