Eestis suureneb aasta-aastalt täiskavanud õppijate arv

 


  Tõlkijate koolitus rahvusraamatukogus.
                                          Foto:Arno Mikkor

Möödunud aastal osales elukestvas õppes 9,8 protsenti Eesti 25–64-aastastest elanikest, aasta varem õppis täiskasvanutest seitse protsenti ja veelgi varem oli täiskasvanud õppijaid Eestis vaid viie-kuue protsendi ringis – nii selgub statistikaameti avaldatud andmetest. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on täiskasvanud õppijaid olnud Eestis väga vähe, kuid värske tulemusega jõuab Eesti järele euroliidu 2007. aasta keskmisele. Paljude teiste riikide kõrval paistab Eesti silm naiste kõrge õppimisosaluse poolest.

Kui mujal on tihti probleemiks see, et naised on kodused ja haridussüsteemist isoleeritud, siis Eestis osaleb elukestvas õppes poole rohkem naisi – 12,6 protsenti. Värskete andmete järgi on siiski suurenenud ka meeste osakaal: kui 2007. aastal õppis 4,5 protsenti meestest, siis möödunud aastal oli see näitaja juba 6,7.

Kui varasematel aastatel täiendasid oma teadmisi peamiselt kõrgharidusega inimesed, siis värsked andmed näitavad, et üha rohkem tegelevad õppimisega ka need, kelle haridustase on madal või keskmine, vahendab teadus- ja haridusministeerium. Ministeeriumi kogutud statistika näitab, et inimesed on taas leidnud tee ülikoolide ja kutsekoolide kursustele. Tõusutrendi näitab nii kutseõppeasutustes kui ka ülikoolides täienduskoolitusel osalenute arv. Kui 2006. aastal osales kutsekoolide kursustel 13 997 inimest, siis mullu oli osalejaid juba peaaegu poole rohkem – 26 788 inimest. Ülikoolides oli möödunud aastal täienduskoolitusest osasaajaid ligi 40 000.

Riik toetab täiskasvanute täienduskoolitust kutsekoolides, kus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel on aastatel 2007–2008 saanud 42 miljoni krooni eest tasuta koolitust enam kui 17 000 töötavat täiskasvanut 37 õppeasutuses üle Eesti. Tänavu esimesel poolaastal lisandub 18 miljoni krooni eest tasuta õppekohti veel 5000 inimesele. Tasuta kursuste rahastamine ESF vahenditest jätkub 2013. aastani.

www.hm.ee/index.php?0510471

Aastal 2008 osales:
• kutsekoolide kursustel 26 788 inimest;

• ülikoolide täienduskoolitustel ligi 40 000 inimest.

Aastatel 2007–2008 sai tasuta koolitust enam kui 17 000 töötavat täiskasvanut.

Allikas: haridus- ja teadusministeerium