Sügisõhtuid aitavad täita põnevad kursused rahvaülikoolis

 

Sel sügisel üllatavad rahvaülikoolid oma rikkaliku programmiga ka nõudlikuma maitsega huvilisi. Koolitusi leidub kõikvõimalikelt aladelt, Haapsalu sallist kuni Hiina meditsiinini. Rahvale mõeldud tasulisi huviülikoole on Eestis paarikümne ringis, kursustele oodatakse eelkõige täiskasvanuid.

Ave Schmidt

Kuigi suurem osa rahvaülikoolide kursusi-loenguid on mõeldud täiskasvanutele, on näiteks Tallinna rahvaülikooli programmis ka üks perekursus, kus kord nädalas ühiselt kunstiga tegeletakse. „Tallinlaste hulgas on sel sügisel väga suur tung just Hiina meditsiini ja tasakaalustatud toitumise loengutele, mis on kavas esmakord- selt,” ütleb Tallinna rahvaülikooli koolitusjuht Ülle Võrno.

Haapsalu rahvaülikoolis saab sel sügisel peale traditsiooniliste põhikursuste avardada oma teadmisi ka muusika ja käsitöö valdkonnas. Esmakordselt on võimalik õppida näiteks kitarrimängu, seebi valmistamist ja Haapsalu salli kudumist.

„Sallikursus on mõeldud iseäranis venekeelsele elanikkonnale. Väga oluline on kaasata ka neid elukestva õppe protsessi,” selgitab projekti tagamaid Haapsalu rahvaülikooli juhataja Heli Kaldas. „Loodame, et n-ö oma kursus ärgitab neid edaspidi osalema ka teistel koolitustel. Meile on oodatud õppima kõik, haridustase ei ole oluline ja vanusepiirang puudub. Tuleb julgus kokku võtta ja teha esimene samm.

Tartu rahvaülikooli selle hooaja koolitusprogrammist võib leida aukartust äratava uute koolituste-kursuste nime- kirja: avalik esinemine, teadliku lapse- vanema kursus, loengusari budismist, hennamaalingud, videograafia, bridži- ja malekursus, taimede ja seentega värvimise kursus. Silma jääb ka väga praktilise suunitlusega koolitus „Ellu- jäämise kunst”, kus käsitletakse näiteks liiklemist, metsas äraeksimist, vee- ja tuleohutust. „Uudistest käib läbi liiga palju kurbi õnnetusjuhtumeid. Ennetada on alati lihtsam kui tagajärgi likvideerida ja nendega elada,” põhjendab valikut koolitus- ja projektijuht Laura Breede. 

Menukad täituvad täis
Tartlaste hulgas on iseäranis menukad leiva küpsetamine, lapitöö, kangastelgedel kudumine ja kõik kursused, mis seostuvad ökoteemaga. „Mehed võiksid koolitusi enda jaoks rohkem avastada. Pakume neile näiteks tasuta metalli- ja sepatöö kursust. Samuti võiks meestele huvi pakkuda ettevõtlus, turundus, skulptuur ja mitmed tarbekunsti erialad,” leiab Breede.

Sel õppeaastal alustas Tartus tegevust „Väärikate ülikool”, mis kutsub koolipinki silmaringi avardama üle 50-aastaseid inimesi. Loengukursuste eesmärk on aidata vanemal põlvkonnal ühiskonnas aset leidvatele muutustele paindlikult reageerida. Loenguid peavad tunnustatud professorid ja ühiskonnategelased ning teemade valik on lai: viirustest  euro-kartuseni.

„Hetkel (augusti lõpus – toim) on kõik kohad täis, kuid huvilistel soovitan meie kodulehel silma peal hoida, sest kevadsemestril algavad juba uued loengud,” rõhutab Tartu ülikooli täiendusõppe projektijuht Karmel Tall. Ehkki populaarsemad kursused saavad kõikjal kiiresti täis, võiksid õpihimulised aeg-ajalt kiigata koolide kodulehtedele. Alatasa on algamas uusi kursusi, kuhu saab minna aasta ringi.

RAHVAÜLIKOOLE ÜLE EESTI

 

•• Tallinna rahvaülikool
Tel: 630 6508, 5690 1707
E-post: info kultuur.ee
www.kultuur.ee

 

•• Tallinna kolmanda nooruse rahvaülikool
Tel: 657 2220, 681 6808
E-post: mikkal.valdek hot.ee
http://kolmasnoorus.ee
 
 •• Tartu rahvaülikool
Tel: 736 1540
E-post: info rahvaylikool.ee
www.rahvaylikool.ee
 
•• Rüütli Rahvaülikool MTÜ
Tel: 644 1921, 644 1938
E-post: info r9.ee
www.r9.ee
 

 •• Väärikate ülikool Tartus
Tel: 737 6614
E-post:  karmel.tall ut.ee
www.tk.ut.ee/vaarikate-ulikool
 

 •• Tartu vene rahvaülikool
Tel: 551 9516
E-post: rahvaulikool hot.ee
www.hot.ee/rahvaulikool/
 

 •• Haapsalu rahvaülikool
Tel: 473 7056
E-post: info hru.ee
www.hru.ee
 

 •• Lihula rahvaülikool
Tel: 477 1221, 5397 7603
E-post: lihularahvaulikool hot.ee
http://rahvaylikool.lihula.ee
 

 •• Väärikate ülikool Pärnus
Tel: 445 0529, 515 0448
E-post: mari.suurvali pc.ut.ee
www.pc.ut.ee/vaarikate-ulikool
 

 •• Pärnu rahvaülikool
Tel: 445 0070
E-post: rahvaulikool noorusemaja.ee
www.noorusemaja.ee
 
 •• Paide rahvaülikool
Tel: 385 1493
E-post: paidetk hot.ee
www.paidetk.edu.ee
 
 •• Kuressaare rahvakool
Tel: 455 4931, 508 8879
E-post: info rahvakool.ee
www.rahvakool.ee
 

Allikas: internetiotsingu tulemused 5. septembri seisuga. Toimetus ei vastuta hilisemate muudatuste eest.