Tarbijat lahutab infost üksnes väike hiireklõps

 

Pahatihti küsitakse tarbimisnõu alles siis, kui tõsine probleem on juba käes – enam ei tule kuidagi rahaga välja, teenindaja on tüssanud või seistakse silmitsi üle jõu käivate lepingutega.

Signe Kalberg

Kaupade ja teenuste vaba liikumine Euroopa Liidus (EL) tähendab meie jaoks seda, et Eesti kui ühe liikmesriigi tarbijate ees on lahti kogu EL-i siseturg. Sellel pakutav suur valik ning kasvavad reisimisvõimalused kutsuvad järjest rohkem ostma n-ö üle piiri. Järjest avaramaks muutuvad võimalused osta kaupa või teenust interneti vahendusel. Et tarbijad tunneksid end teistes EL-i liikmesriikides sama kindlalt kui koduriigis, on loodud Euroopa tarbijakaitsekeskused.


   Hanna Turetski ja
   Marge Kõrvits

Eestis kaitseb teisest riigist ostjaid tarbijakaits- eameti juurde loodud EL-i tarbija nõustamis- keskus, mille peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Keskuse teenused on tasuta ning keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku (European Consumer Centres Network). Pakutakse täisteenindust: informatsi- ooni tarbija õigustest EL-i liikmesriikides; nõusta- mist, kuidas piiriüleste ostudega seotud problee- mide korral käituda; vajadusel konkreetsete kaebuste lahendamist või vahendamist asjaomas- tele asutustele ükskõik millises EL-i liikmesriigis jne. Näiteks 2007. aastal tuli võrgustikul tegeleda enam kui 55 000 juhtumiga, sealhulgas vastata nii infopäringutele kui ka kaebustele. Kõige proble- maatilisem valdkond on lennureisid, sealhulgas pagasiga seonduv – 22 protsenti kõigist käsitletud kaebustest ja vaidlustest on seotud just selle sektoriga.

Kasulikke õpetusi ja praktilisi ülesandeid igapäevaelus toimetulekuks sisaldab tarbijatele mõeldud e-õpik Dolceta.eu (www.dolceta.eu/eesti/). See veebipõhine õppevahend toimib kõikides Euroopa Liidu riikides, tuleb vaid menüüst valida keel, milles lugeda tahetakse. E-õpik on mõeldud kõigile iseseisvaks õppimiseks, infomaterjal on kohandatud riigi oludele ja õppekavale vastavaks. Kuid veebilehelt leiab ka näpunäiteid tarbijapädevuse arendamiseks ning juhtnööre, kuidas kavandada ja anda tarbijaõpet erinevas eas inimestele.

Rahaasjad internetis
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski sõnul on Dolceta esimene ja ainus sedalaadi portaal, kust saab ülevaate kõikidest tarbijaga seotud valdkondadest. „Kuigi näiteks SMS-laenudest või siis meelelahutusteenustest on räägitud aastaid, ei vaevu inimesed asjasse süvenema enne, kui häda käes,” möönis ta. Turetski lisas, et Eestis kahjuks ei ole veel Põhjamaade head äritavad juurdunud – ettevõtjad püüavad arvestada eelkõige enda huvidega.

Kuid eriti suurt tuge pakub Dolceta rikkalik vabavara õpetajale, kes saab siit välja otsida vajaliku õppematerjali earühma, raskusastme, teema või viktoriini sisu järgi. Neid saab kasutada klassis või e-õppena.  „Pädevuspõhine tarbijakoolituse mudel katab nelja valdkonda: rahakasutus, tervis ja turvalisus, vastutustundlik tarbimine ning teenuste kasutamine,” selgitas Dolceta.eu koordinaator, Tallinna ülikooli avatud tasemeõppe valdkonnajuht Marge Kõrvits.

Tänapäeval on n-ö kuum teema finantskirjaoskus, paraku pole tarbijal mitte alati piisavat ettevalmistust, et sells üsnagi keerulise maailmaga toime tulla. Tugev abimaterjal on finantsinspektsiooni veebileht www.minuraha.ee, mis jagab õpetust kindlustamise, laenuvõtmise, pensionipõlveks säästmise, investeerimise teemadel. Süveneda võiks ka pankade kodulehel viidatud eraisikule mõeldud finantsteabesse, interneti pensionikeskuse teabesse (www.pensionikeskus.ee) ning lugeda läbi www.pere-eelarve.eu materjalid.

Tarbijale kasulikud lingid
•• www.nip.ee – noortele koostatud, kuid suurepärast infot ka mis tahes elueas inimesele jagav portaal (toetused, töötus, kutsevalik, tõrjutus, pension jpm)
•• www.nupukas.ee – noorele tarbijale mõeldud keskkond, harjutamist ja teadmisi
•• www.consumer.ee – Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus (nurjunud lennureis, kadunud pagas; tüssamine internetikaubamajas; teisest riigist ostetud ja tehniliselt sobilikuks osutunud auto, pangaasjad jpm)
•• www.minuraha.ee  – finantsinspektsiooni veebileht kindlustamise, laenuvõtmise, pensionipõlveks säästmise, investeerimise jms teemadel
•• www.bioneer.ee – keskkonnasõbralikud lahendused säästlikuks tarbimiseks
•• www.dolceta.eu/eesti/index.php – veebipõhine info ja õppematerjal tarbimisega seotud teemadel
•• www.ampser.ee – koolinoorte tervisliku toitumise arvesti
•• www.pegi.info – üleeuroopaline mänguteabe süsteem, kust arvutimängu ostmist plaanides leiab infot, mis vanuserühmale see on sobilik. Märgisüsteemi kaudu saab aimu ka mängu sisust.
•• www.envir.ee/emas – ökomärgised

NB! Anna toimetusele teada tarvilikku internetikeskkonda viivast lingist, jagame seda teiste lugejatega.