Veebipõhine keeleõpe täiendab traditsioonilisi kursusi

 

Viimastel aastatel on palju uuritud, kuidas kasutada keeleõppes ära arvuti võimalusi ja eeliseid. Suve lõpus teatas keelefirma Multilingua oma koostööst maailmas hästi tuntud keeletehnoloogia arendajaga Auralog, õppija jaoks tähendab see tänapäevaseima Tell Me More’i keeleõppeportaali võimalusi. Tõsi, seda vaid Multilingua keelekursustele minnes.

Kõnekas on asjaolu, et seda Auralogi keeleõppeportaali kasutab maailmas üle seitsme miljoni õppija. See on menukas oma praktiliste ja eluliste õppetükkide poolest, koostööd tehakse näiteks EuroNewsiga.

•• Multilingua turundusjuht Saskia Undusk (pildil), miks peaks keegi üleüldse õppima keelt internetis?
Keeletunnid grupiõppes ei võimalda alati piisavalt paindlikkust ja vastutulekut õppijate individuaalsetele soovidele. Kiire elutempo juures on inimestel raske keeletunnis ka alati kohal käia. Samas nõuab sorava keeleoskuse saavutamine aega ja pühendumist ning pidevat praktiseerimist ja enesega tegelemist. Siin tulevadki appi veebiprogrammid. Võimalus õppida endale sobival ajal ja sobivas kohas lisab üksjagu mugavust. Lisaks saab internetis keskenduda  just sellele, mis konkreetselt rohkem tähelepanu vajab.

•• Kuidas see toimib?
Iseseisvalt saab õpiportaalides arendada kõiki osaoskusi, alustades kirjutamisest, millele keeletundides vähem tähelepanu pööratakse, ning lõpetades rääkimise ja häälduse harjutamisega. Tänapäevastes keeleprogrammides on välja arendatud kõnetuvastus, mis võimaldab iseseisvalt läbi teha isegi dialooge – partneriks on arvuti –, et harjutada õiget hääldust ja kuulamist. Harjutusi tehes on õppijale toeks n-ö virtuaalne tuutor – programm annab vajaduse korral juhiseid ja parandab automaatselt keeleõppija vigu. 

•• Kuidas kasutab keeleõppeportaali keeltekool? Milline see tund välja näeb?
Seome Tell Me More’i keeleõppeportaali harjumuspäraste kursustega. Tulemuseks on uus õppevorm, mille nimetasime Multi-More’i kursuseks. Jätsime alles parima osa oma auditoorsetest tundidest: väikesed grupid, palju suhtlemist ja kõnelemisaega tunnis, et õppijad saaks julguse võõrkeeles suhelda – keeletund nagu hea keeletund ikka. Klassis on õpetajal arvuti selleks, et kasutada audiomaterjale, vaadatakse näiteks videoid. Õppijad tunnis arvuti taga ei istu, õpiportaali logib igaüks sisse kodus ise, selle kasutamine iseseisvalt on üsna lihtne. Esimeses tunnis teeb õpetaja ka portaali lühitutvustuse, kõik saavad igaks juhuks koju kaasa kasutusjuhendi (nt kuidas portaalis navigeerida, milliseid võimalusi see pakub jne). Ja kui vaatamata sellele peaks tekkima tehnilisi tõrkeid, tulevad IT-spetsialistid appi. Et teha portaalis harjutusi oma häält kasutades, tuleb esmalt arvutisse alla laadida hääletuvastuskomponendid, vaja on mikrofoni. Kõike muud saab teha lihtsalt oma õppeportaali sisse logides. Muidugi on õppeprogramm portaalis kooskõlas keeletundide õppekavaga, aga iseseisvat õppeprogrammi saab kohandada igaüks vastavalt oma huvidele ja vajadustele. 

•• Õpetajat polegi tulevikus vaja?
Kindlasti ei tasu eeldada, et tänapäevased tehnoloogilised võimalused hakkaksid tulevikus täielikult keeletunde või -koole asendama. Samuti ei tasuks iseseisvat tööd hõlbustavate tehnoloogiliste abivahendite pärast vähendada kontakttunde õpetajaga. Keeleõppe internetipõhised lahendused võivad olla küll väga innovaatilised ja komplekssed, kuid parim tulemus saadakse ikkagi eri õppe- meetodite kombineerimisel.

Küsis Agne Narusk