Tuleb olla ettevõtlik ja osata abi küsida

 


   Rille Raaper, Tallinna
   ülikooli andragoogika
   eriala magistrant

„Kasutasin VÕTA-t magistriõppes nii töökogemu- se kui ka varasemate õpingute arvestamiseks. Õppekava jälgides avastasin, et kohustusliku õppeaine – meetodid täiskasvanute koolituses – sisu ja eesmärgid on mul juba suuresti saavu- tatud ja läbi töötatud. Olin sellesarnast ainekur- sust juba andragoogika bakalaureuseõppes võt- nud ning puutunud valdkonnaga tihedalt kokku ka praktikas – viisin läbi koolitusi õpetamise ja õppimise võimaluste teemal. Seetõttu tundus mõistlik asendada tuttav õppeaine millegi uue ja huvitavaga.

Esimese etapina pöördusin õppeainet andva õppe- jõu poole. Üheskoos jõudsime järeldusele, et VÕTA on minu jaoks asjakohane võimalus. Õppe- jõud soovitas suhtuda VÕTA taotlemise protsessi kui võimalusse õppida. Ta soovitas koondada kõik taotletava ainega seonduvad töökogemused mappi ning luua VÕTA protsessist n-ö lisaväärtus ka enda jaoks.

Õppejõuga konsulteerimisele järgnes põhjalik tutvumine ülikooli kodulehel oleva informatsiooniga. Loetust mõistsin, et suurt tähelepanu tuleb pöörata kogemuse tõendamisele ehk eneseanalüüsile. Sama kinnitas mulle ka ülikooli akadeemiline nõustaja, kelle poole enne taotlusvormide täitmist pöördusin. Nõustajalt sain soovi- tusi, kuidas taotlusvormi edukalt täita.

Kõige aeganõudvam etapp selle juures oligi töökogemuse tõendamine – dokumentide koondamine (töölepingud, koolitusprogrammid vms) ning põhjaliku eneseanalüüsi kirjutamine. Kogemusel ei ole VÕTA protsessis väärtust, kui seda ei ole õppimise ja õpiväljundite saavutamise perspektiivist lähtuvalt põhjalikult analüüsitud. Analüüsiga ju tõestataksegi, kuidas varasem kogemus on võimaldanud jõuda arvestatava õppeaine eesmärkideni. Minule oli abiks see, et võtsin töökogemuse kirjeldamisel kõrvale ainekursuse väljundid. Proovisin töökogemust nende raames mõtestada, analüüsida, mida töökogemus mulle on andnud. Kui esmane eneseanalüüs sai tehtud, näitasin seda VÕTA nõustajale, kes jagas veel mõningaid näpunäiteid ja andis siis minu taotlusele ning analüüsile rohelise tule. Järgnes mõni päev ootamist ning peagi sain teada, et hindamiskomisjon rahuldas mu taotluse. Mind tunnustati ka mapi koostamise kui uudse lähenemise eest.

VÕTA taotlemise protsess pani proovile minu eneseanalüüsi võime. Hea on see, et taotleja ei ole selles protsessis üksi. Tuleb olla ainult ettevõtlik ja osata abi küsida. Nõu ja abi saab alati VÕTA nõustajatelt. Lisaks saab põhjalikku informatsiooni nii VÕTA lehelt kui ka koolitustelt, kuid igaüks peab ennekõike siiski ise oma taotlus- vormiga tööd tegema. Soovitan põhjalikult tutvuda taotletava õppeaine õpiees- märkide ja -väljunditega ning analüüsida oma kogemust lähtuvalt küsimusest „Kuidas võimaldas minu kogemus õpiväljundeid saavutada?” See oli vähemalt minu jaoks VÕTA protsessis õnnestumise võti.”