Kuidas siis ikkagi toimib VÕTA?

 

Viimasel ajal on kriitika turmtule alla jäänud VÕTA, mis olevat nii konti- murdev, et parem on kõik õppeained lihtsalt uuesti läbida. Kes selle läbi teinud, vaidleb vastu.

Ave Schmidt

VÕTA – varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise idee on lihtsustada katkenud haridustee jätkamist ja toetada elukestvat õpet – inimesel on võimalik õppekava täitmiseks esitada varem läbitud koolitusi, kursusi, seminare ja töökogemust. Ometi on siin-seal kõlanud arvamus, et tunduvalt hõlpsam on käia loengutes ja minna eksamile, kui veeta tunde ajusid ragistades VÕTA taotlusvormi taga ning ajada kokku vajalikke dokumente.

Tallinna tehnikaülikooli elukestva õppe spetsialist Hanna-Hulda Reinkort usub, et arusaam VÕTA keerukusest põhineb mõne üksiku inimese negatiivsel kogemusel. „Dokumente ei tule esitada niisama. Kui inimene ei käi loengutes ja ega tee eksameid, peab ta põhjendama oma pädevust valitud õppeaines. See ei ole palju palutud. Kui teadmisi ei ole ja põhjendada on raske, siis tulekski ehk ained uuesti läbida,” arvab Reinkort.

Igal taotlejal tuleb täita VÕTA taotlusvorm, sinna peab märkima varem läbitud õpingud, erialase täiendusõppe või töökogemuse. Kui varem läbitud ainekursuste arvestamine õpingutes taotlejalt põhjalikku analüüsi ei nõua, sest ülikoolide õppeainete väljundid on selge sõnaga paika pandud, siis keeruliseks võib osutuda just töökogemuse tõendamine ja analüüsimine.

„See kui inimene on kuskil varem töötanud, ei tähenda, et talle antakse selle eest kohe diplom vastu. Ei piisa üksnes tööülesannete loetlemisest. Oluline on põhjendada, et töökogemus vastab valitud aine väljunditele,” rõhutab Tallinna ülikooli akadeemiline nõustaja Mari-Liis Keskpaik.

Kui taotluse nõuete täitmine keerukaks osutub, saab alati oma küsimustega pöörduda ülikoolides tegutsevate VÕTA nõustajate poole. „Inimesed, kes meie poole pöörduvad, saavad aru, et kui süveneda, siis on kogu VÕTA protsess äärmiselt loogiline ja seal ei ole midagi kontimurdvat,” julgustab Keskpaik.

Loe ka: „Kõrgkooli tagasimineku muudab lihtsamaks VÕTA"

VÕTA kohta saab informatsiooni:
•• ülikoolide VÕTA nõustajatelt;
•• ülikoolide kodulehekülgede VÕTA lehelt;
•• SA Archimedese veebilehelt http://vota.archimedes.e, kust leiab elektroonilise käsiraamatu VÕTA taotlemise kohta ja linke e-kursustele, kus räägitakse nii VÕTA taotlusprotsessist kui ka õpetatakse eneseanalüüsioskusi.

VÕTA protsess koosneb järgmistest etappidest:
•• taotleja nõustamine ja eneseanalüüs
•• taotluse koostamine ja esitamine
•• taotluse hindamine
•• otsuse tegemine ja tagasiside andmine
•• otsuse vaidlustamine (vajadusel)