Uudised mõne lausega:

 

•• Eesti õpilased on aktiivsed ja teadlikud kodanikud 
Se selgus maailma suurima õpilaste kodanikuhariduse uuringu tulemustest, milles 140 000 teismelise õpilase hulgas osales ka 2743 Eesti 8. klassi õpilast ja nende 1863 õpetajat. Parimat teadmiste taset näitasid taaskord Soome õpilased, Eesti hõivas 38 riigi seas 12. koha, edestades näiteks Inglismaad, Sloveeniat, Venemaad, Hollandit, Austriat.

•• Kümme noort said piiri taga tudeerimiseks stipendiumi
SA Archimedes andis välja kümme noore õpetlase stipendiumit kogusummas pool miljonit krooni. Avaldusi laekus tänavu kokku 50 ning taotluse esitamise eelduseks on vastuvõtt akadeemiliselt tunnustatud Euroopa või Põhja-Ameerika ülikooli. Stipendiumi mõte on toetada Eesti noorte bakalaureuseõpinguid tunnustatud maailma ülikoolides.

•• Algavad venekeelsed lapse seksuaalse arengu koolitused
Terve Eesti SA kutsub Ida-Virumaa ja Harjumaa lapsevanemaid, lasteaednikke ja õpetajaid tasuta koolitusele lapse seksuaalsest arengust. Koolitus on seekord venekeelne ja valmis koostöös seksuaaltervise liiduga. Terve Eesti SA ja Turu-uuringute AS poolt vene keelt kõnelevate Eesti inimeste seas läbiviidud uuringust selgus, et lapsevanematel napib tihti teadmisi, millist infot lastele anda, kes seda tegema peab ning millisest vanusest alates mida rääkida.

Uuri: www.terve-eesti.ee

•• Kogu tõde metsandusest on nüüd ühel plaadil
„Eesti metsandus 2009“ on interaktiivne CD, mis annab põhjaliku ülevaate meie metsadest ning säästvast arengust metsanduses. Lisaks on plaadil eraldi peatükid metsatööstusest ja puidukaubandusest, aga ka jahindusest, metsateadusest ja -haridusest. Plaat on sobiv infoallikas kõigile metsandusest huvitatutele ega eelda varasemaid teadmisi valdkonnast. Metsandusplaati saab tellida keskkonnateabe keskusest.

Vaata: www.keskkonnainfo.ee

•• Uuest portaalist näeb ülikooli videoarhiivi
Tartu ülikool avas suvel uue videoportaali UTTV, kuhu koondatakse vaatamiseks ülikooli videomaterjale alates 1988. aastast. Videoportaal hakkab kajastama ülikooli õppe- ja teadustegevust ning pakkuma otseülekandeid ülikooli üritustest. Portaal on piiranguteta kõigi huviliste päralt aadressil www.uttv.ee

•• Eesti keele õppimiseks kulunud raha saab tagasi
Seda küll vaid siis, kui sooritatakse eesti keele tasemeeksam. Ka uues keeleseaduses on sees punkt, mis annab õiguse siis taotleda sajaprotsendilist keeleõppekulu hüvitamist. Nende jaoks, kellele tundub keeleeksam liiga raske, on seadusesse lisatud punkt, mille järgi ei pea keele tasemeeksamit tegema juhul, kui kutseeksam on juba sooritatud  eesti keeles ja inimene ka sel alal töötab, mis on kutsetunnistusele märgitud.

•• Paberil riigieksamitunnistuse kõrvale tuleb e-tunnistus
Edaspidi võib paberkandjal vormistatud riigieksamitunnistuse asemel taotleda ja väljastada elektroonilisi riigieksamitunnistusi. Uuendusega võivad kaasa minna needki, kel juba tunnistus paberkandjal käes või kui näiteks algdokumendi tekst on kadunud, muutunud raskesti loetavaks või selles on vigu. E-tunnistus on ainuomase koodiga ja sellele ei saa teha duplikaati.

•• Vajalikud võrgustikud koolitajatele
Eesti täiskasvanute koolitajatel on oma võrgustik ka virtuaalmaailmas Facebook – www.facebook.com. See on hea võimalus suhelda kolleegidega erinevatel tähtsatel teemadel ning samuti jagada infot täiskasvanuhariduse alastest üritustest ja miks mitte, ka oma muresid ja rõõme.

Koolitajate  kogukonnaga saab liituda: 
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=75531822817&ref=ts

Äärmiselt kasulikku ja silmaringi laiendavat lugemist pakub täiskasvanuhariduse üle-euroopaline portaal InfoNet. Uudiseid Euroopa täiskasvanuhariduses toimuvast leiab sealt regulaarselt, lisaks ilmub kuus korda aastas võrguväljaanne.

Vaata: http://www.infonet-ae.eu

•• Oxfordi sõnaraamatut enam paberile ei trükita
Maailma tuntuim inglise keele seletav sõnaraamat Oxford English Dictionary ei pruugi enam kunagi paberil ilmuda ning jääb kättesaadavaks tõenäoliselt vaid elektroonilisel kujul, teatas kirjastaja. Kirjastuse ligi 80 leksikograafi koostavad praegu sõnastiku kolmandat väljaannet. Kuna ettevalmistus võtab veel vähemalt kümme aastat, siis murtakse pead, millises formaadis on otstarbekas raamatut lugejani tuua, vahendas The Daily Telegraph.  

„Pabersõnaraamatute turg on kadumas, kahanedes kümneid protsente aastas," ütles kirjastuse tegevjuht Nigel Portwood ja prognoosis, et pabersõnastikud peavad vastu veel 30 aastat. Hääbumist hoogustab tahvelarvutite ja e-lugejate menu.

Oxfordi sõnaraamatu esimene trükk ilmus 1928. aastal, teine 1989. aastal. Kirjastuse teatel pole kolmanda väljaande formaati veel otsustatud, kuid paberil see suure tõenäosega ei ilmu. Sõnaraamatu online-versiooni, mis on olnud internetis kättesaadav üle kümne aasta, uuendatakse iga kolme kuu tagant. Aastane kasutusõigus maksab umbes 4500 kooni ja igas kuus külastatakse seda kaks miljonit korda. www.forte.ee

•• Eestis koolitatakse loomemajanduse asjatundjad
Balti filmi- ja meediakool alustas septembrist uue ingliskeelse loomemajanduse alase õppemooduliga, mis aitab mõista loov- ja kultuuritööstuste tänapäevaseid toimemehhanisme, rolle, potentsiaali, arengutrende ja väljakutseid nii lokaalsel, regionaalsel, Euroopa Liidu kui ka üleilmsel tasandil.

•• Uus seadus pöörab tähelepanu õpetajate tervisele
Kooliaasta algus tõi kaasa ka uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, milles on omaette peatükk pühendatud pedagoogide ja teiste kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise hoidmisele.

Lisaks kõikide koolis viibijate viisakale ja lugupidavale käitumisele tuleb kooli pidajal koos kooli direktoriga teha kõikvõimalik selleks, et ohtlikke olukordi tekiks võimalikult vähe või ei tekiks üldse. Seadus rõhutab, et õpilased peavad koolis olema järelevalve all ning selleks võib vajadusel rakendada elektroonilisi vaatlusseadmeid (millest tuleb koolimajas viibijaid eelnevalt teavitada) ja kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse-välja liikumist. Kuna seni kehtinud seadus näeb ette ainult õpilase tunnustamise, siis viimaste aastate tõsised vahejuhtumid ajendasid seadustama mõjutusmeetmeid õpilaste suhtes, kes ei täida neile pandud kohustusi, selgitas teema seadusesse sissetoomist  haridus- ja teadusministeerium.

„Uue seaduse uus lähenemine koolikorraldusse seisneb selles, et kooli ja õpetajat usaldatakse senisest rohkem ning õpetaja staatus tõuseb,“ ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. „Kohapealsete valikutega saab kujundada kooli nägu ja läheneda õpilastele senisest palju individuaalsemalt. Iga laps on väärtus – kõigile andeile tuleb anda võimalus avaneda.“

Agne Narusk