Soe suvi raskendas oskuste uurijate tööd

 

Augusti alguses lõppes rahvusvahelise uuringu “Tean ja oskan” prooviküsitlus pooltes Eesti maakondades, suurimaks takistuseks kujunes küsitlejatele inimeste kättesaamine kuumadel suvepäevadel.

Tõnu Vaidloo


  Aune Valk

Mai keskpaigast augusti alguseni kestnud “Tean ja oskan” (PIAAC –  Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu proovi- küsitluses osales enam kui 3500 küsitluse kutse saanud inimesest ligi 1750. „Lootsime küll suuremat vastajate protsenti, kuid ligi 50 protsendiga oleme 26 riigi hulgas umbes keskel,“ tunnistas PIAAC-i Eesti poolne juht, psühholoogiadoktor Aune Valk.

Tema sõnul osutus 42 statistikaameti küsitlejale kõige keerukamaks pähkliks suvisel ajal inimeste kätte- saamine. „Lisaks tavapärasele probleemile, et inimesed ei ela registris antud aadressil või on hoopis välismaale kolinud, on suviti palju neid, kes on sõitnud puhkuse- reisile või suvilasse. Lihtsam oli kätte saada vanemaid inimesi, venekeelseid vastajaid ja neid, kes ei ela pea- linna ümbruses,“ tunnistas Valk ja lisas, et küsitlejate hinnangul oli naistega lihtsam küsitluse täitmiseks ühist aega kokku leppida kui meestega.

Hoolimata sellest, et küsitluse täitmine võttis reeglina aega üle tunni ning ajapuudus oli peamine keeldumise põhjus, pidasid küsitlejad oma kogemust üldjuhul positiivseks. Valk nentis, et võimalus täita igapäevaeluga seostuvaid põnevaid ülesandeid tegi uuringu nii küsitlejale kui ka vastajale eriliseks. Näiteks kirjutas üks vastanutest küsitleja tagasiside lehele: “/.../ ma ise olen väga tänulik võimaluse eest osaleda selles küsitluses, sest see oli tõsiselt huvitav.“ Positiivseks üllatuseks oli vastajaile see, et tänutäheks ülesannete täitmise eest anti neile võimalus valida endale kaheks kuuks kuni aastaks ajakirjatellimus.

“Tean ja oskan” on rahvusvaheline täiskasvanute (16-65-aastased) oskuste uuring, kus osaleb 26, peamiselt OECD riiki üle kogu maailma. Kokku küsitletakse üle 135 000 inimese. Põhiuuring viiakse läbi 2011.–2012. aastal ning selle käigus saadetakse kutse uuringus osaleda juba ligi 15 000 inimesele üle Eesti. Uuringu tulemusena saame teada, kui head on Eesti elanike oskused ja teadmised võrreldes maailma arenenud riikidega, aga ka palju kasulikku infot, kuidas teadmisi ja oskusi parandada. Eestis viib uuringut läbi haridus- ja teadusministeerium koostöös statistikaametiga.

PIAAC programmist saab lugeda lähemalt www.hm.ee/piaac