Kutsekoolid ootavad ka töötuid

 

Tänavu sügissemestril pakutakse tasuta kursusi 6046 inimesele 39 kutseõppeasutuses ja kutseõpet  andvas rakenduskõrgkoolis, ning seda lausa kõikides maakondades. Kokku toimub 30 erinevas õppekava- rühmas 453 kursust.

Signe Kalberg

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt finantseeritud tasuta kursustele võivad end kirja panna tööinimesed, kodusolijad (pensionärid, noored emad jt), tudengid ja seekord ka töötud. Kuna kohtade arv on piiratud, pääsevad löögile kiiremad. Kursuste pikkus on 8–80 tundi, mis ei võimalda pakkuda põhjalikku ümberõpet, vaid pigem erialaste oskuste täiendamist.

Koolituste nimekirjast leiab koolitusi autolukkseppadele, elektrikutele ja käsitöölistele, õppida saab raamatupidamist, pottsepatööd, lamba- ja kitse- kasvatust, sekretäritööd ja palju muud. Rohkelt toimub üldoskuste kursusi, mille hulgas on erialane keeleõpe ning teenindustöötajate suhtlemiskursused.


 Kokkade täiendkoolitus
  Ida-Virumaa  KHK

Kõige rohkem inimesi koolitatakse majutamise ning toitlustamise õppe- kavarühmas, arvukalt on arvutikasu- tamise algtaseme kursusi, aga ka spetsiifilisi arvutikursusi. Kursustel võib õppida kuduma haapsalu salli või tege- ma dekoratiivkrohvi, selgeks saab noodi- graafika programmid või maastiku 3D mudeli loomise, kiirkirja, veebilehe koostamise, rohelise disaini, laste- massaaži, sepiste valmistamise. Kõik need on mõeldud erialainimestele uute oskuste õppimiseks. Nimekirjas on ka näiteks kaminate ladumine, käsitöö- toodete müüjate täiendkoolitus, road ulukitelihast, kala- ja vähikasvatus, rahvarõivaste valmistamine ja palju muud.

Haapsalu kutsehariduskeskuses pakutakse sügissemestril kokku kaheksat tasuta koolitust. Kuna juba augustis on algamas uued koolitused täiskasvanutele, hakati kuu algul kirja panema rookatuse tegemise kursustele. Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse koordinaator Mall Lepmets ütles, et tasuta koolitusele kehtib reegel: kes ees, see mees ehk kes jõuab end kõige kiiremini kirja panna, sel on ka lootus ka koolitusele pääseda. „Huvi tasuta kursuste vastu on väga suur. Kuna telefonitsi ei jõuaks kõikide huvilistega tegelda, siis pannakse kirja end meili teel. Kuigi tasuta kursustele võivad kirja panna ennast kõik, näiteks rookatuse valmistamisel eeldame inimeselt ikkagi eelnevat ehitusoskust,“ selgitas ta. Kaks korda aasta esitab kutseõppeasutus haridusministeeriumile koolitustellimuse. Selle esitamine eeldab, et koolil on olemas vastavad õpetajad ja heakskiidetud õppekava. „Kindlasti arvestame koolitustellimuse esitamisel ka piirkonna nõudlust pakutavate teadmiste ja oskustega inimeste järele,“ märkis Lepmets.

Valikuvõimalusi jagub kõikidele
•• Eestis pakub tasuta kursusi 39 kutseharidus- ja vabahariduslikku koolituskes- kust.
•• ühtekokku pakutakse II poolaastal tasuta koolitust 453 erialal.
•• Kõige enam pakuvad kursusi Ida-Virumaa kutsehariduskeskus (29 eriala), Tartu kutsehariduskeskus (28 eriala),Võrumaa kutsehariduskeskus (26 eriala).
•• Tasuta kursuste nimekirja ja õppeasutuste kontaktandmed leiab haridusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee/tasutakoolitused või siis veebiaadressiltwww.rajaleidja.ee/taienduskoolitus
•• Rajaleidja andmebaasis on kirjas samuti tasuta koolitused, mis toimuvad vabahariduslikes koolituskeskustes.
•• Kõige täpsema teabe kursuste sisu, toimumisaegade ning registreerumise kohta saab aga õppeasutustest. 
•• Tasuta kursuste korraldamine jätkub kuni aastani 2013. 
•• Kursuste tellimus koostatakse semestrite kaupa.