Tudengil tasub jälgida kõrgkoolide üleminekuhindamise käiku

 

1. jaanuarist 2012 tohib kõrgkool õpet läbi viia ainult neis õppekava- gruppides,  kus vabariigi valitsus on andnud koolile õiguse seda teha. Kui koolil selleks õigust pole, ei saa välja anda ka akadeemilisi kraade ja diplomeid.

Kui juhtub, et kõrgkoolil pole selleks kuupäevaks vastavas õppegrupis õppe läbiviimise õigust, tuleb tal koos haridus- ja teadusministeeriumiga leida tudengitele võimalus mujal edasi õppida. Seniks võib 2011. aasta viimase päevani õppetööga jätkata.

Nende jaoks, kel seisab ees kõrgkooli valimine, on suurim garantii see, kui valitakse kool, mis on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ning valitakse õppekavagrupp, milles kõrgkoolil on tähtajatu õppe läbiviimise õigus.

Kuna institutsionaalne akrediteerimine algab alles pärast seda, kui ülemineku- hindamine on läbi (mitte enne 2011. aastat), siis eelkõige tasub jälgida, kas kõrgkool on saanud vastavas õppekavagrupis tähtajatu või tähtajalise õppe läbiviimise õiguse. Tähtajalise õppe läbiviimise õiguse puhul tasub uurida, millised olid tähtajalise otsuse põhjused. Kahtlemata ei tähenda iga tähtajaline otsus ilmtingimata puudusi õppe kvaliteedis, kuna üleminekuhindamisel antakse hinnang ka ressurssidele ja jätkusuutlikkusele, kinnitas haridus- ja teadusministeerium.

Akrediteerimist ei pea läbima kutseõppeasutused, kes pakuvad rakendus- kõrgharidust.