Eestlased on tublid õppijad

 

Eestis täiendas end mullu ligi 11 protsenti 25-64-aastastest elanikest, eurooplased tervikuna said kokku 9,3 protsenti, selgus Euroopa Komisjoni Eurostati andmetest riikide 2009. aasta elukestva õppe näitajate kohta.

Veel 2007. aastal oli Eestis elukest- vas õppes osalejaid Euroopa kesk- misest oluliselt vähem. Eurostat ko- gub andmeid ka nende riikide kohta, mis paiknevad küll Euroopas, kuid ei kuulu Euroopa Liitu. Nii on andmed kättesaadavad 33 riigi kohta. Nende seas on Eesti 12. kohal, mõned aas- tad varem oli meie tulemus 20. koha piirimail.  

Tagasiminekut on näha Lätis ja Leedus. Kui Lätis osales veel viis aastat tagasi elukestvas õppes üle 8 protsendi inimestest, siis mullu langes see number 5,3 protsendini. Osalusprotsent on langenud ka näiteks Tšehhis, Ungaris ja Iirimaal.

Euroopa keskmisest on Eesti üle ka naiste elukestvas õppes osalemise poolest, meeste näitaja jääb keskmisele veel veidi alla, kuid viimased aastad näitavad ka meeste puhul tugevat tõusutrendi, vahendas haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse talitus. Eesti eesmärk on tõsta elukestvas õppes osalemine 2013. aastaks 13,5 protsendini, just nii palju täiskasvanuid õpib näiteks Austrias, veidi parema tulemuse on saanud Sloveenia.

Agne Narusk