UNESCO Eesti aruanne

 

UNESCO korraldab iga 12 aasta järel ülemaailmset täiskavanuhariduse teemalist konverentsi CONFINTEA. Järjekordne, kuues UNESCO konverents täiskasvanuhari- duse valdkonnas, CONFINTEA VI, toimus 2009. aasta detsembri esimestel päevadel Brasiilias, Belemis.

Sellised konverentsid on oluliseks verstapostiks valdkonna arengus. Kuuenda konverentsi lõppdokument (loe ingliskeelset lõppdokumenti SIIN) on platvormiks järgnevatele poliitilistele diskussioonidele ning kaitsevad täiskasvanute õppimist globaalsel tasandil. Põhisõnum suunab tähelepanu sellele, et täiskasvanute õpivajaduste tunnustamisel ja neile õpivõimaluste loomisel on aeg liikuda sõnadelt tegudele. „Nüüd on aeg tegudeks, sest mittetegutsemise hind on liiga kõrge“, öeldaks konverentsi lõppdokumendis, mille kiitsid heaks rohkem kui 1500 osavõtjat 156-st riigist. Erilist tähelepanu pöörati faktile, et maailmas on seni üle 770 miljoni täiskasvanud inimese, kes ei oska lugeda ega kirjutada. Oma lõppsõnavõtus ütles konverentsi president, Brasiilia haridusminister Fernando Haddad: „Meil on väga suur lootus, et pärast Belemi oleme valmis ühendama kõik jõud ja garanteerima kõikidele maailma kodanikele lugemise ja kirjutamise oskuse“.   

Eestit esindas CONFINTEA VI-l prof Talvi Märja, kes  sellest hoolimata jättis Eesti konverentsile oma jälje. Seda eelkõige tänu sellele, et II valimisgrupi (Ida-Euroopa) esindajaks redaktsioonigrupis olid nimetatud Serbia kõrval ka Eesti. Meie kahe ja Saksamaa põhiline roll lõppdokumendi aruteludel oli kaitsta täiskasvanu- haridust laiemas kontekstis kui vaid kirjaoskuse tasandil, ning märkida selle olulisust jätkusuutliku arengu kontekstis. Ja see ka õnnestus! Belem Framework for Action rõhutab, et „täiskasvanute õppimisel ja haridusel on kriitiline roll vastamaks tänastele kultuurilistele, majanduslikele, poliitilistele ja sotsiaalsetele väljakutsetele“. Samas rõhutatakse selles dokumendis, et täiskasvanuharidus on krooniliselt alarahastatud ja alaväärtustatud, täiskasvanute koolitajatele pole loodud vajalikke tingimusi arenguks ning puuduvad ka vastavad järelvalvemehhanismid. Kõiki liikmesriike kutsutakse üles olukorra radikaalseks muutmiseks.

Sellega siiski Eesti osalus CONFINTEA VI-l ei piirdunud. Neljanda ümarlaua ajal, kus teemaks oli täiskasvanuhariduse kvaliteet (Assuring the Quality of Adult Education and Assessing Learning Outcomes), esines prof Talvi Märja sõnavõtuga, milles ta tutvustas Eesti edusamme täiskasvanute hariduse kvaliteedi tagamise valdkonnas, keskendudes täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutsestandardile. Kutsestandarist loe edasi SIIT

Täpsemat informatsiooni CONFINTEA VI materjalide kohta on võimalik leida Internetist aadressil www.unesco.org/en või www.unesco.org/uil. Viimasel aadressil on üleval ka konverentsiks valminud aruanne „General Report of Adult Education and Learning“, kus antakse ülevaade täiskasvanuharidusest ja õppimisest maailmas.   

Eesti aruande "Development and State of Art of Adult Learning and Education" pani kokku professor Talvi Märja. Inglise keelse aruande leiad SIIT

CONVITEA VI vastuvõetud otsused leiad SIIT