Kui pooleks praksatab õpiredeli ülemine pulk

 

Šotlane Christopher Fairgrieve pole traditsiooniline täiskasvanud õppija, kes on haridustee pooleli jätnud nooruse uljuses. Oma isiklikul õpiredelil oli ta jõudnud doktorantuurini, kui selgus, et terviseprobleemid tõmbavad tulevikuplaanidele lihtsalt kriipsu peale.
Age Viira

Šotlase Christopher Fairgrieve (39) jaoks oli tulevik omal alal paljutõotav. Seljata- ga edukalt lõpetatud ülikooliõpingud keskkonnakaitse erialal, läks noormees Aafrika vihmametsadesse doktoritööd tegema.


Christopher Fairgrieve ja Linda 
Judge külastasid novembri
lõpus Tallinnas
täiskasvanud õppijate
foorumit.
Foto Age Viira

Paraku tabasid seal teda vaimse tervise häired ja arstid ei lubanud valitud erialaga enam tegeleda. Uurimistöö primaatidest ja ahvidest pidi šotlane pooleli jätma ning koos sellega hülgama unistuse doktorikraadist.

Fairgrieve lugu on sellest, kuidas raske südamega erialaõpingutest loobumine võib viia sootuks uute positiivsete proovikivideni elus.

Tagasi kodulinnas Edinburghis, kohtas mees veel teisigi noori, kes olid vaimse tervise probleeme kogenud ja haridustee sel põhjusel katki jätnud. Ta liitus vabatahtlikuna kohaliku täiskasvanuhari- duse organisatsiooniga, et oma saatusekaaslasi tagasi kooli või tööle suunata.

Teekond haigusest tervenemiseni
Osalemine täiskasvanute hariduse korraldami- ses on olnud Christopher Fairgrieve jaoks tee- kond, mis on aidanud tal haigusest taastuda. „Tervenedes sain aru, kui oluline on mulle olnud haridus ja millised võimalused on avanenud hariduse ja õppimise kaudu. Soovisin teistelegi edasi anda seda, kui oluline on igast võima- lustest kinni haarata, isegi kui oled elusraskusi kogenud,” rääkis ta.

Viis aastat pärast doktorantuuri katkestamist on ta tagasi koolipingis. Unistus kirjanikuametist ja romaanist viisid mehe õppima kunsti ja humanitaarteadusi. Paindlik internetipõhine õpe Newbattle Abbey kolledžis lubab ühtlasi jätkata vabatahtlikku tööd täiskasvanuhariduse vallas.

Õppijate hääl on esindatud
„Nüüd, kui ma jälle täisajaga õpin, tunnen, et see annab mulle teatud omandi- tunde. Sest õppimine ei tähenda ainult tegevusi, milles osalen, vaid mul on võimalik mõjutada ka otsustusprotsesse,” ütles Christofer Fairgrieve, kes esindab õppijaid Šotimaa Õppimise Partnerluses.

Selle organisatsiooni eesmärk on soodustada õppijate ja teenusepakkujate koos-tööd. „Mul on hea meel tõdeda, et olen osa sadade aastate pikkusest õppimise traditsioonist Šotimaal. Kuigi tulevik võib olla muidugi keeruline,” nentis Fairgrieve. „Oluline on see, et õppijad oleksid kaasatud nii kohalikesse kui ka üleriigilistesse foorumitesse, see innustaks neid oma panust andma. Tähtis on kogeda tuge ja saada juurde enesekindlust.”