Riigieksamitele läheb sel aastal 20 466 inimest

 

2011. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel kokku registreerunud 20 466 eksaminandi, neist 17 105 on gümnaasiumi- õpilased, 1398 gümnaasiumi varemlõpetanud ning 1963 kutseõppe-asutuste õpilased.

Kõige rohkem registreerus tegijaid eesti keele riigieksamile (kirjandile) – 9925 registreerunut. Kirjand on eesti õppekeelega gümnaasiumide lõpetajatele kohustuslik riigieksam. Rohkem on valitud inglise keele (8195 eksaminandi), ühiskonnaõpetuse (6426 eksaminandi), geograafia (6271 eksaminandi) ning matemaatika (4636 eksaminandi) riigieksamit. Vene keele võõrkeelena riigieksami valinute arv on 393, saksa keele puhul 282 ning prantsuse keele riigieksami on valinud 34 eksaminandi. Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama vähemalt kolm riigieksamit. Riigieksameid on võimalik teha ka enne lõpuklassi, kui eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused on läbitud.

Eksamikeskus paneb südamele: kui siiski loobute riigieksamile tulemisest, palutakse sellest teatada võimalikult varakult telefonil 735 0500 või e-posti aadressil ekk@ekk.edu.ee. Eksamitest loobumisel riigilõivu tagasi ei maksta.

Loe rohkem: www.ekk.edu.ee