Kutsekooli naasmise tingimused on varasemast leebemad

 

Euroopa Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi koos- rahastusel saavad nüüd oma kutseõpinguid tasuta lõpule viia ka need, kes jõudsid enne katkestamist täita vaid 35 protsenti õppekavast, seni oli piir 50 protsenti. Laienes ka periood, mille vahemikus katkestanutele tasuta jätkuõpet võimaldatakse: kui varem said kooliteed jätkama tulla aastatel 2003–2009 katkestanud, siis sellest aastast võetakse taotlusi vastu ka neilt, kes jätsid õpingud pooleli aastatel 2001–2010.

Luua metsanduskooli õppeosakonna juhataja Erle Tüüri kinnitusel on nende kogemus jätkuõppega seni olnud väga positiivne, kuigi motiveeritud õppureid on sageli keeruline üles leida, vahendas haridus- ja teadusministeerium. „Meie koolis jätkas sügisel katkenud õpinguid kümme õpilast: kaheksa metsamajanduse ja kaks loodusturismi erialal. Eriti motiveeritud on metsanduse poisid, kes kõik on hetkel metsandusvaldkonnas töötavad inimesed ning tunnetavad seepärast erialaste õpingute vajadust väga reaalselt,” ütles Tüür.

Kutsehariduses jätkajatele kehtivad kõik tava- pärased õppurite õigused ja kohustused, sh õigus õppetoetusele. Sõltuvalt õppeasutusest on jätku- õppe raames võimalik vahetada ka kutseeriala.

Lõpetamata kutsehariduse jätkamise võimaldamiseks eraldatakse perioodil 2010–2013 kuni 1,9 miljonit eurot, mille abil saab õpingud lõpetada kuni 400 õppurit. Kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppeprogrammis KUTSE osales programmi esimesel, 2010. aastal kokku üheksa kutseõppeasutust ning õppeteed jätkas 40 inimest.

Vaata: www.hm.ee/kutse