Uudised lühidalt

 

•• E-teenus lihtsustab pääsu Eesti ülikoolidesse Eesti sisseastumisinfosüsteemi SAIS (www.sais.ee) kaudu saavad Eesti ülikoolidesse astumiseks avaldusi esitada nüüd ka välismaalased, kelle riiklik eID tuvastussüsteem on ühitatud üleeuroopa- lise identifitseerimissüsteemiga. Kodanikud üheksast Euroopa Liidu riigist saavad oma eID-d kasutades esitada SAIS-i kaudu sisseastumisavaldusi Tallinna tehnika- ülikooli, Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli välismaalastele suunatud konkurssidele.

•• „Haridus ja teadus Eestis 2010–2011” sai valmis Inforaamat annab ülevaate ministeeriumi tegevustest ja selle valdkondadest; sealt leiab olulist infot valdkondade seadusemuudatuste, ürituste, auhindade ja muu olulise kohta. Veebiversiooni leiab:www.hm.ee/raamat2010-2011.

•• Käsiraamat juhendab, kuidas olla tudeng Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) andis välja raamatu „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat”, mis käsitleb kõiki kõrgkooliõppes olulisi oskusi: õpingute kavandamist, akadeemilist kirjaoskust, kordamist ja eksamiteks valmistumist, eri õppetöö vorme, lõputöid jne. Raamatu esmane sihtrühm on tulevased ja praegused tudengid, kuid see sisaldab asjalikke nõuandeid ka õppejõududele ja nõustajatele. Käsiraamat on kättesaadav TTÜ raamatukogus, avatud ülikoolis ja karjääriteenistuses, tehnikaülikooli kolledžite raamatukogudes.

•• Soome pakub kõrgharitud tööletulijatele keeleõpet Välismaalt Soome saabunud kõrgharidusega töötajatele hakatakse seal pakkuma senisest tõhusamat keeleõpet ja muud kohalikku kultuuri sisseelamist toetavat tegevust, kirjutab Õpetajate Leht. Programmis osalevad Saksamaa, Poola, Suurbritannia, Iirimaa ning ka Eesti. Tõsi, ennekõike on plaanis korraldada pehmet maandumist Venemaalt ja Hiinast saabu- nud kõrgharitutele, kuid osaleda võivad teisedki, kel soovi.
REKRY-AMARE programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond. Tööjõu mobiilsus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ja nüüd püütakse saada liikuma ka kõrghari- dusega inimesi.

•• Põhjamaade keeli saab õppida ka internetis „Björk – õpi Põhjamaades!” on Põhjamaade ministrite nõukogu ja Põhjamaade saatkondade hariduse ning karjäärivalikute teavitusprogramm, mille koduleheküljelt leiab ingliskeelse keskkonna õppimaks mitmel eri tasemel islandi, rootsi, soome, norra, taani keelt. Uuri võimalust www.bjork.norden.ee

•• Meediakool jätkab loomemajanduse õpetamist Balti filmi- ja meediakool jätkab ingliskeelse loomemajanduse õppemooduliga, sel semestril on kavas mitme- sugused kursused nii kultuuriettevõtlusest, linnadest kui ka ökosüsteemidest, loovtööstuse üleilmastumisest kui ka meedia innovatsioonist. Osa võivad võtta kõigi avalik-õiguslike ülikoolide nii bakalaureuse- ja magistritudengid.

•• 39 miljonit eurot kutseõppeasutustele Sel aastal investeerib riik kutseõppe- asutuste õppebaaside uuendamisse 39 miljonit eurot, sellest 32 miljonit on Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) panus. Kavas on uuendada Viljandi ühendatud kutse- kooli õpilaskodu, uue õppehoone saab Tallinna teeninduskool, valmib Valga kutse- õppekeskuse õppekompleks koos õpilaskoduga, Tallinna Lasnamäe mehaanikakool saab uue töökodadehoone, Võrumaa kutsehariduskeskuses rekonstrueeritakse ja sisustatakse tehnomaja-laboratooriumi vana õppebaas ning puidu- ja metallitöö- kodade juurdeehitus.

•• Õpilasi kutsutakse rahavahetust ajaloosse talletama Portaal www.minuraha.ee kuulutas välja õpilaste uurimistööde konkursi „Rahavahetused Eesti ajaloos”. Uurimistöö tegemiseks võib intervjueerida näiteks oma vanavanemaid jt, alli- katena võib kasutada ka teemakohast kirjandust, ajakirjandust, arhiivimaterjale, foto- ja videomaterjale. Tööde esitamise tähtaeg on 10. aprill, tingimused on kirjas www.minuraha.ee

•• Seminarid koolilaste vanematele Lapsekool.ee hakkab korraldama seminare, mille eesmärk on lapsevanematele vajalike teadmiste ja oskuste andmine, et nad saaksid olla oma lastele haridusteel võimalikult tugevaks toeks. Koolitajaks sotsiaalses projektis on Koidu Tani-Jürisoo, uuri lähemalt www.lapsekool.ee.

•• Ilmus täiskasvanud õppija nädala kokkuvõte Viimase täiskasvanud õppija nädala (TÕN) sündmused ja võtmekujud on nüüd kaante vahel, nädala kokkuvõte annab hea ülevaate toimunust nii kirjas kui ka pildis. Raamatu veebiversiooni saab sirvidawww.andras.ee Arvult 13 TÕN-i peeti traditsiooniliselt oktoobris. Sel ajal toimus üle 600 ürituse, osavõtjaid oli rohkem kui 13 000 inimest.

•• Kasuta võimalust tasuta õigusabi saada Justiitsministeeriumi ja juristide liidu koostöös loodud tasuta õigusabiportaal www.juristaitab.ee aitab leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele. 7. maini on avatud ka Tartu ülikooli juuratudengite tasuta õigusbüroo Tartus Näituse tn 20, soovijatel tuleb eelregistreeruda telefonil 737 5995.

•• Uusi õppematerjale „Toiduvalmistamine suurköögis” Autorid: Sirje Rekkor, Anne Kersna, Maire Merits, Indrek Kivisalu Materjal on mõeldud majutuse ja toitlustuse erialadel õppijatele, samuti täiendus- ja ümberõppeks nendes valdkondades.

•• „Kuidas kasvab turismipuu? Turismimajanduse alused” 
Autor: Heli Tooman 
Õpik on mõeldud eelkõige turismi-, majutus- ja toitlustusvaldkonna erialade õppi- jatele alusteadmiste omandamiseks turismimajandusest. Samuti sobib see täiendusõppijatele, aga ka lihtsalt turismihuvilistele.