Tasuta kursused jätkuvad

 

Täiskasvanutele mõeldud tasuta kursused kutseõppeasutustes ja vabahariduslikes koolituskeskustes jätkuvad ka sel aastal.

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Eesti riigi ühiselt rahastatud programmidega „Täis- kasvanute tööalane koolitus ja arendustege- vused” ning „Täiskasvanute koolitus vaba- hariduslikes koolituskeskustes”. Aastaks 2013 plaanitakse kahest programmist kokku koolitada ligi 73 000 inimest ning kursuste ja koolituste läbiviimises osaleb ligi 85 õppeasutust üle Eesti. Programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames on täiskasvanud õppijatel võimalik osaleda tööalastel kursustel, programm „Täiskasvanute koolitus vabaharidus- likes koolituskeskustes” pakub elukestva õppe võtmepädevusi arendavaid koolitusi. 

Ehkki kevadsemester on täies hoos, tasub siiski uurida ajakava, teemasid ja vaba-de kohtade olemasolu, sest osa koolitusi on alles algamas.

Vaata tasuta kursusi:
•• vabahariduslikes koolituskeskustes:  
www.vabaharidus.ee
Tel: 677 6299 või 677 6297

•• kutsekoolides:  
www.hm.ee/tasutakursused
Tel: 735 0242 või 735 0243